Utrecht pakt horeca-overlast aan

De overlast van de horeca in Utrecht wordt door bewoners van de binnenstad ‘een veelkoppig monster’ genoemd. De gemeente stelde een plan voor om deze overlast eindelijk op te lossen, maar de meningen over het plan zijn verdeeld.

Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat (geluids)overlast hoog op de irritatielijst staat bij de centrumbewoner. En dan gaat het bijvoorbeeld ook om dreunende bassen bij evenementen of het stemgeluid vanaf de soms overvolle terrassen. En dat is zeker niet alles. Zo struikelen zij ook geregeld over hinderlijk of fout geparkeerde voertuigen zoals auto’s en fietsen, dringt de stank van niet opgehaald vuilnis en afval door in hun woningen en is er onvrede over alcohol- en drugsmisbruik op straat. 

Het thema leidde in maart 2018 tot een grote clash tussen de twee grootste coalitiepartijen, GroenLinks en D66. GroenLinks zag het  – in tegenstelling tot D66 – niet zitten om de regels voor uitbreiding van horeca in de binnenstad uit te breiden, zolang er niet eerst wat gedaan zou worden aan deze overlast. Bewoners (studenten, de voormalige wijkraad, actiegroep Binnenstad030), ondernemers (Centrum Management Utrecht en Koninklijke Horeca Nederland) en agenten zijn, nadat GroenLinks de strijd won, door de gemeente ondervraagd over hinder en overlast.

Aanspreken en isolatie

Een plan om daar nu eindelijk wat aan te doen, is klaar. Als er bewoners zijn die niet kunnen slapen, zullen (horeca)ondernemers sneller worden aangesproken. Er wordt door de gemeente ondersteuning geboden voor mensen die hun woning beter willen isoleren en het is noodzakelijk dat versterkte muziek van horeca bij de gemeente wordt gemeld. Ook voor rommel op straat en verkeerd geparkeerde fietsen en auto’s is er voortaan meer aandacht. “Een heleboel doen we sowieso al”, zegt wethouder Klaas Verschuure in het AD (D66, economische zaken). “Op een aantal zaken zetten we nu een extra plus.”

‘Niet ver genoeg’

Volgens Actiegroep Binnenstad 030, die strijdt voor een ‘leefbare’ binnenstad, ‘gaan de maatregelen niet ver genoeg’. “Het is een doekje voor het bloeden”, zegt voorzitter Egbert Wesselink in het AD. “Als het aankomt op nachtoverlast, zeggen ze: bewoners en horeca moeten daar samen uitkomen.” Volgens hem moet de gemeente op dat moment ingrijpen.

Daar is de wethouder het niet mee eens. De evenementen brengen volgens hem nou eenmaal geluid met zich mee. “Er zal altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen rust en levendigheid. Soms is het voor de een overlast en de ander vertier, daar proberen we een beetje balans in te brengen.”

Voorstanders

Volgens Arjan Kleuver, voorzitter van Centrum Management Utrecht, leest de actiegroep het stuk ‘veel te eenzijdig’. In het AD zegt hij “De meeste ondernemers zijn heel netjes en daar valt dus ook een goed gesprek mee te voeren. Wij hebben eens door een onafhankelijk bureau laten toetsen wat mensen vinden van wat de actiegroep zegt. Hieruit blijkt dat 25 procent van de centrumbewoners het met hen eens is. Maar er is ook 50 procent die het prima vindt zoals het nu is. En van nog eens een kwart mag het zelfs nog een stukje levendiger.”

Bronnen: AD, Binnenstadkrant Utrecht