Veel animo voor LF-metingen windturbines Drenthe

Vanaf het moment dat Borger-Odoorn in week 49 bewoners opriep zich online aan te melden om mee te werken bij geluidmetingen van windturbines, stroomden de aanmeldingen binnen, aldus RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Eerst wordt de situatie zonder windturbines in kaart gebracht. Men is onder andere geïnteresseerd in laagfrequent geluid.

Kleine meetkastjes

De gemeente was op zoek naar in ieder geval zes locaties. Een gespecialiseerd bureau gaat nu alle adressen in kaart brengen en bekijken op welke plekken de meetkasten het meest effectief kunnen worden aangebracht. Het gaat om kleine meetkastjes aan de gevelmuur.

Met het geluidsonderzoek wordt laag frequent geluid en gewoon geluid in kaart gebracht. Tegenstanders van het windpark wijzen al langer op de volgens hen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van laagfrequent geluid.

45 windturbines

Om geluidstechnisch de gevolgen van de komst van 45 windturbines met een tiphoogte van 210,5 meter in kaart te kunnen brengen moet het onderzoek beginnen vanaf nul: voor de eerste turbine draait dus. Bij 1e Exloërmond staat er al één, maar die is voorlopig slechts ingezet om te testen in hoeverre sprake is van een storend effect op de metingen van het telescoopnetwerk van Lofar. Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, staat de molen stil.

Het geluidsonderzoek wordt door drie gemeenten uitgevoerd: Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. In totaal komen er twaalf meetpunten, waar achttien maanden lang onderzoek wordt gedaan.

Bronnen: RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden