Verbod lawaai huisdieren Alblasserdam

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft vorige maand wijzigingen doorgevoerd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is onder meer een passage opgenomen over geluidsoverlast door dieren. De gemeenteraad heeft dit gedaan naar Zwijndrechts voorbeeld.

Letterlijk
De letterlijke tekst uit de APV luidt: “Onverminderd het bepaalde in artikel 2:60 moet degene die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer de zorg heeft voor een dier, voorkomen dat dit dier voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt.”

Makkelijker handhaven
Volgens de gemeente is het aantal klachten over huisdieren het afgelopen jaar sterk toegenomen. Net als Zwijndrecht drie jaar geleden komt ze tot de conclusie dat ze nauwelijks mogelijkheden heeft om daar tegen op te treden. Met het nieuwe verbod kan ze dat wel. Daarbij is ze niet afhankelijk van de politie: ze kan zelf dwangsommen opleggen.

Burgemeester Jaap Paans lichtte in zijn raadsvoorstel al toe, dat opname van dit artikel nodig is, omdat uit de gesprekken met de politie naar voren gekomen dat zij regelmatig meldingen krijgen van (geluids)overlast door dieren. Hierbij was het bestuursrechtelijk lastig om op te handhaven door het ontbreken van een artikel. Met de toevoeging van dit artikel wordt het makkelijker voor de politie en de handhavers om te handhaven op (geluids)hinder door dieren.

Geen blafpolitie
De toevoeging in de APV is niet bedoeld om actief op te gaan treden tegen elke blaf van een hond en elke miauw van een kat. Behalve dat daar geen capaciteit voor is, is het ook de intentie van het nieuwe artikel niet. Burgemeester Jaap Paans verduidelijkt: “Het artikel in de APV is bedoeld om iets te kunnen doen tegen aanhoudende overlast door niet-optredende, noch handelende baasjes in huiselijke sfeer. Het is een aanvulling op andere overlastartikelen. Er komt dus geen blafpolitie en er komen ook geen geluidsmetingen in de openbare ruimte.”

Bronnen: BN De Stem, Alblasserdams Nieuws