Verbreding N35: stil asfalt en schermen

Op 15 januari is het Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van de N35 Nijverdal – Wierden gepubliceerd. Zowel de doorstroming van het verkeer als de verkeersveiligheid op de N35 tussen Nijverdal en Wierden vormen namelijk een probleem. De verkeersdrukte neemt de komende jaren toe, waardoor ook de kans op problemen toeneemt, zoals files en verkeersongevallen.

Twee rijbanen, fietssnelweg

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op en rond dit tracé te verbeteren, wil de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met de provincie Overijssel en de gemeenten in de regio dit deel van de N35 opwaarderen naar een autoweg. Rijkswaterstaat neemt de uitvoering op zich. De weg krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken, een maximum toegestane snelheid van 100 km/h en ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Ook komt er een fietssnelweg om te stimuleren de auto ook eens te laten staan.

Geluidmaatregelen

Om het geluid te verminderen, krijgt de N35 geluidreducerend asfalt. Verder komen er op 14 locaties bij Wierden en Nijverdal nieuwe geluidschermen of worden bestaande schermen opgehoogd. Sommige schermen worden weggehaald om ruimte te maken voor de bredere weg, waarlangs dan een nieuw geluidscherm komt. De totale lengte van de schermen is circa 5,3 km, op een totaal traject van ca. 10 km. Door de aanpassingen neemt langs het onderliggend wegennet lokaal de geluidbelasting toe. Daarom krijgt één onderliggende weg – een gedeelte van de Wierdensestraat in Nijverdal – een geluidreducerend wegdek.

Reacties

Bestuurders in de regio zijn over het algemeen blij met de vaststelling van het Tracébesluit N35 Nijverdal – Wierden. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden en wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn geven een eerste reactie. Zo zegt Jelle Bijntema, gemeente Hellendoorn. ‘Het traject tussen Nijverdal en Wierden is een belangrijke volgende stap in de marsroute naar een toekomstbestendige verbinding tussen Zwolle en Enschede. We vertrouwen erop dat de geluidsniveaus bij de inpassing binnen de normen zullen passen en hopen dat de schop nu echt op korte termijn de grond in kan, want de verkeersintensiteit neemt snel toe.’

Bewoners van de Schietbaanweg en Meijerinksberg in Wierden keken al vol spanning uit naar 15 januari. Toen wisten ze of de vurig gewenste geluidswal er komt ten noorden van het nieuwe tracé van de N35. Die blijkt er daar niet te komen. Bewoner Sander Bergboer zegt in Tubantia: „Mocht die er nu nog steeds niet komen, dan zijn we in principe bereid naar de Raad van State te stappen. Bij een groot aantal van de 50 tot 60 woningen zal volgens de berekeningen de geluidsbelasting vier tot acht keer toenemen. Voor een groot aantal woningen betekent het een overschrijding van de wettelijke normen. We hebben geen bezwaar tegen een verbreding van de weg want we begrijpen dat er iets moet gebeuren aan al die files. Maar we willen wel passende maatregelen tegen het geluid.”

Fietssnelweg

Naast de aanpassing van de N35 Nijverdal – Wierden leggen de gemeenten Hellendoorn en Wierden een fietssnelweg aan. Deze F35, die parallel loopt aan de N35, gaat zorgen voor goede doorstroming van het fietsverkeer en meer comfort en veiligheid voor fietsers. De nieuwe F35 gaat gebruikmaken van een deel van de bestaande N35, die hiervoor wordt aangepast.

Bronnen: Rijkswaterstaat, Ministerie I&W, Tubantia