Verkeersmanagement Almere met geluidsensoren

Voor de Floriade in Almere in de zomer van 2022 heeft de gemeente haar aanpak van verkeersmanagement herzien. Ze wilde goed voorbereid zijn op het extra verkeer dat het evenement met zich mee zou brengen en tegelijk aandacht besteden aan milieuproblemen. Verkeersmanagementplatform Verkeer.nu bood de mogelijkheid om met behulp van omgevingssensoren informatie te verzamelen over de verkeersstroom, zoals wachttijden en reistijden, maar ook gegevens over luchtkwaliteit en geluid.

Ontwikkeling van regelscenario’s
De gemeente en Vialis stelden normale waarden voor verkeer, geluid en luchtkwaliteit als uitgangspunten. Tijdens de Floriadeconventie zijn vervolgens eisen gesteld aan reistijden, wachttijden, luchtkwaliteit en geluidsniveau. Zo zijn er regelscenario’s ontwikkeld om te bepalen wat er moet gebeuren bij reistijdvertragingen of slechte luchtkwaliteit op een bepaald traject. Verkeersmanagement is geautomatiseerd met behulp van Verkeer.nu.

De ingrepen in het verkeersmanagement waren divers. Ze omvatten het vergroten van de uitstroom door verlengde groentijden voor doorgaand verkeer, het beperken van de instroom door het verkeer te bufferen of om te leiden, en het inzetten van dynamische route-informatiepanelen voor routeadvies. Als de verwachte maatregelen niet voldoende effect hadden, werden de verkeersmanagers automatisch geïnformeerd en konden zij aanvullende maatregelen nemen en samenwerken met andere partijen, zoals het openbaar vervoer dat pendeldiensten verzorgde.

Data voor de voorspellingen
Een interessant aspect van de aanpak was het voorspellen van de drukte op basis van verkeerslichtdata, historische bezettingsgraden van parkeerterreinen en weersvoorspellingen. Op basis van deze voorspellingen konden proactief extra maatregelen worden genomen om een goede doorstroming van het verkeer naar en van de parkeerterreinen te waarborgen.

Alle geregistreerde gegevens worden verzameld en geanalyseerd in een centraal dataplatform (iCentre). Met behulp van deze data worden in de toekomst nauwkeurige prognoses gemaakt en het beheer van verkeersstromen geautomatiseerd.

Vervuiling en geluid
De ervaringen in Almere tonen aan dat het mogelijk is om real-time te sturen op basis van milieugerelateerde drempelwaarden naast de traditionele verkeersparameters. Dit kan zowel op kruispuntniveau als op netwerkniveau plaatsvinden. Het blijft echter maatwerk, omdat bijvoorbeeld geluidssensoren in stedelijke omgevingen mogelijk niet in staat zijn om een verband te leggen tussen verkeerspatronen en geluidsniveaus. Voor luchtkwaliteit geldt dat niet-verkeersgerelateerde achtergrondvervuiling een rol kan spelen, waardoor de gestelde normen voor bijvoorbeeld fijnstof niet te hoog zijn. Desalniettemin zijn er regelscenario’s om vervuiling veroorzaakt door verkeer te verminderen.

Bron: NM Magazine, MCS