Verslagen gpp-naleving over 2019 beschikbaar

Conform de Wet milieubeheer liggen er langs de rijkswegen en spoorwegen referentiepunten met geluidproductieplafonds (GPP’s). Rijkswaterstaat en ProRail brengen als beheerders van de infrastructuur jaarlijks verslag uit over de naleving van de GPP’s over het voorafgaande kalenderjaar. De verslagen over 2019 zijn nu beschikbaar. Vooral bij de rijkswegen zijn er relatief veel (dreigende) overschrijdingen van de GPP’s.

Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat en ProRail om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister van IenW en het publiek te informeren over de wijze waarop ze zorgdragen voor de naleving van de GPP’s.

Rijkswegen

Op Rijkswegen geldt dat:

  • Op 68,9% van de referentiepunten (41.926) is er een geluidruimte groter dan 0,5 dB;
  • Op 18,6% van de referentiepunten (11.339) is er een geluidruimte van 0,5 tot 0 dB. Afhankelijk van de effecten van de coronacrisis op de verkeersintensiteiten, zoals in paragraaf 3.4.7 van het verslag beschreven, wordt hiervan in scenario II op 2.991 referentiepunten (4,9%) respectievelijk in scenario IV op 1.789 referentiepunten (2,9%) een volledige benutting van de geluidruimte binnen 5 jaar verwacht;
  • Op 4,1% van de referentiepunten (2.487) is er een plafondoverschrijding;
  • Op 5,1% van de referentiepunten (3.107) is er sprake van een vrijstelling;
  • Op 1,7% van de referentiepunten (1.043) is er sprake van een ontheffing;
  • Op 1,6% van de referentiepunten (986) is er sprake van een situatie waar geen betrouwbare berekening van de geluidruimte mogelijk is.

De (dreigende) overschrijdingen komen in het hele land voor.

Spoorwegen

Voor de spoorwegen geldt:

  • Op 1,1% is er sprake van een overschrijding. Deze zijn vooral te vinden in de Achterhoek en in Overijssel. Een belangrijk deel daarvan ligt op de spoorlijn Zwolle-Wierden. Met de recente aanpassing van het Reken- en meetvoorschrift geluid, waarin de stilste treinen een aparte categorie zijn geworden, is het probleem op die lijn vermoedelijk in 2020 opgelost.
  • Op 1,4% van de referentiepunten is er een dreigende overschrijding met een geluidruimte van minder dan 0,5 dB.
  • Op ca. 10% van de referentiepunten is een ontheffing of vrijstelling, of is er een andere afwijkende situatie. Dit is vooral het geval op de Zeeuwse Lijn, de lijn Schiphol-Almere-Lelystad, Groningen-Leeuwarden en delen van de lijn Nijmegen-Venlo.

Overige infra

Naast bovengenoemde nalevingsverslagen, is er een apart verslag voor de Hoekse Lijn (Schiedam – Hoek van Holland), en een proefverslag van de naleving van gpp’s in Zuid-Holland.

Alle verslagen zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.