Verslagen naleving gpp’s 2022 gepubliceerd

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) hebben de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022 gestuurd. Ook stuurden zij een nota van bevindingen. Zij gaven daarbij een toelichting.

Uit het nalevingsverslag wegen van Rijkswaterstaat blijkt onder andere dat in 2022 op 44 km rijbaanlengte stiller wegdek is aangebracht. Dit betekent dat in de afgelopen 4 jaar 575 km stil asfalt is aangelegd. In 2022 is bij 1,5 % van de referentiepunten sprake van een overschrijding van het geluidproductieplafond (0,8 % in 2021) en bij 5 % van de referentiepunten een dreigende overschrijding (2 % in 2021). Het betreft een beperkte toename ten opzichte van het nalevingsverslag 2021. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door het herstel van de tijdelijke afname van de verkeersintensiteit door de coronacrisis en door een beperkte voortgang in het oplossen van enkele knelpuntlocaties. Zoals in de nota van bevindingen is aangegeven, is de oorzaak daarvan gelegen in het uitstel van groot onderhoud, de herprioritering van het Mobiliteitsfonds en de onzekerheid in verkeersprognoses.

Het nalevingsverslag spoorwegen van ProRail laat zien dat het percentage overschrijdingen van de plafonds in 2022 gering is, namelijk 0,1 % van het aantal referentiepunten (in 2021 was dit 0,7 %). Alle locaties van overschrijdingen en dreigende overschrijdingen zijn transparant in kaart gebracht. Deze locaties worden aangepakt door ProRail om zo de overschrijdingen weg te nemen of te voorkomen. Uit het verslag blijkt verder dat in 2022 door ProRail meer gebruik is gemaakt van zogenaamde stille technieken, zoals raildempers, voegloze wissels en betonnen dwarsliggers.
.
Wat betreft de naleving van de geluidproductieplafonds langs de Hoekse Lijn (de spoorlijn tussen station Schiedam Centrum en Hoek van Holland) blijkt dat in 2022 op 66 % van de referentiepunten op deze lijn sprake was overschrijding van de geluidproductieplafonds (in 2021: 69 %). In de nota van bevindingen wordt nader ingegaan op welke wijze de beheerder van de Hoekse Lijn, de RET, wil komen tot vermindering van het aantal overschrijdingen.

Bron: Rijksoverheid