Vignet: ‘100 is hard genoeg’

De NSG heeft op 21 febrauri tijdens de bijeenkomst over Lawaai en Gezondheid een vignet gepresenteerd: “100: hard genoeg op de snelweg”.

Dit initiatief is ontwikkeld door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Daarom is de hinder door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai – het startpunt van deze actie. Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze toekomst – zeker zo belangrijk, aldus de NSG.

Het idee is dat je door dit vignet in je auto op te hangen aan je medeweggebruiker laat weten waarom je het wat rustiger aan doet op de snelweg. Minder hard rijden is immers goed voor:

  • Minder milieuschade
  • Minder brandstof(kosten)
  • Minder ongelukken.
  • Minder verkeersslachtoffers.
  • Minder lawaai

Bij een toename van de snelheid van 100 naar 130 km/u levert een personenauto op normaal glad asfalt 3 decibel meer geluid. De oorzaak daarvan is het lawaai van de banden. Die 3 decibel meer komt overeen met tweemaal zoveel personenauto’s bij een verkeersstroom. De samenstelling van het wegverkeer bestaat uit licht, middelzwaar en zwaar. Vrachtverkeer maakt meer lawaai dan licht wegverkeer. Afhankelijk van de verhoudingen nivelleert dat de geluidbelasting voor omwonenden naar om en nabij 1,5 decibel. In praktische zin betekent dat een verschil in verkeersdrukte in de orde grootte van 40 %.

Bron en meer info: NSG