Visualisatie solar-geluidschermen America

Al sinds 2016 wordt er gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de spoorlijn in het Limburgse America. Besloten werd om op 23 september de Americanen te informeren over de plannen voor schermen met zonnepanelen erop tijdens een dorpsavond. Helaas werd op die avond niet geheel duidelijk hoe het er dan in de praktijk daadwerkelijk uit zou komen te zien. Nu zijn er 3D-visualisaties uit diverse standpunten.

Aanleiding

Direct aanwonenden hebben heel veel last van het geluid, schrijft In America. In die tijd heeft zich, mede n.a.v. een enquête van de SP, een werkgroep geformeerd met aanwonenden, leden van de dorpsraad en onze dorpsondersteuner. De werkgroep heeft sindsdien ook zeer regelmatig contact gehad met wethouder Driessen en zijn beleidsmedewerkers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toen samen met Prorail aangeboden ook maatregelen te willen nemen door geluidswerende schermen te gaan plaatsen, dit in het kader van het landelijke MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor). Verwachting was toen dat de plaatsing echter pas in 2024 plaats zou gaan vinden. Eerder zou niet kunnen. Prorail had wel een idee hoe dit er uit zou kunnen zien en ook de gemeente had een stedenbouwkundige visie hierover. Deze werden in 2017 aan de aanwonenden getoond in het gemeentehuis en ook aan hen werd gevraagd wat voor soort en hoogte schermen zij wilden hebben voor hun deur. Hier kwam uiteindelijk een aanbeveling uit richting Prorail.

Zonnepanelen
Ondertussen kregen we een nieuwe wethouder, namelijk Eric Beurskens. Hem kwam ter oren dat Prorail een pilot wilde starten met zonnepanelen op geluidsschermen. Dat zouden ze dan in 2021 willen uitvoeren. De wethouder had aangeboden het centrumgedeelte in America hiervoor aan te wijzen, want dan zouden de schermen er ook eerder kunnen gaan komen. Op zich een goed idee natuurlijk en Americanen zouden kunnen gaan profiteren van de opgewekte stroom langs het spoor.

Reinout Wissenburg, strategisch manager duurzaamheid ProRail zegt in Hallo Horst aan de Maas: “Naast onze daken en gronden bieden geluidschermen een kans om met zonnepanelen energie op te wekken langs het spoor. Met dit project willen we aantonen dat, en hoe, dit kan. We willen kennis opbouwen en die breed beschikbaar stellen, zodat Nederland deze potentie ook kan benutten.”

Vijf partijen (Prorail, TNO, De Haagse Hogeschool, Coöperatie Reindonk Energie & Co en de Gemeente Horst aan de Maas) gingen de plannen uitwerken en in het voorjaar van dit jaar werd de opzet van dit zonnepanelenproject genaamd NEWRAIL (New Energy Wall America In Limburg) in concept aan de werkgroep gepresenteerd. Besloten werd om op 23 september de Americanen te informeren over de plannen tijdens een dorpsavond in Aan de Brug en deze was ook online te volgen. Helaas werd op die avond niet geheel duidelijk hoe het er dan in de praktijk daadwerkelijk uit zou komen te zien. Hier was wel behoefte aan. Duidelijk werd wel dat er geen zonnepanelen gemonteerd konden worden op transparante schermen, een wens van vele bewoners. Hiermee zou NEWRAIL dan ook niet doorgaan.

Visualisering
Prorail heeft nu op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas en de Werkgroep Spoor een digitale visualisatie laten maken, welke wij jullie nu kunnen tonen. Het gaat hierbij om de materiaalkeuzes, niet om de hoogte, lengte of locatie van de schermen. De werkgroep is erg benieuwd naar de mening en wensen van alle Americanen op de plannen die nu voor liggen. Die mogen dan ook gestuurd worden naar spoor@inamerica.nl. Noteer dan ook welke variant jouw voorkeur heeft!

Bronnen: In America, Hallo Horst aan de Maas