Vlaamse ontwerpgids ‘Luwte-oases’

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, klimaatverandering, ruimtegebrek, mobiliteit, natuurbehoud en waterbeheer. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een strategische visie ontwikkeld om duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door verdichting en ontharding te combineren. Daar komt nu een extra toevoeging bij met de ‘luwte-oases’.

De benadering uit het beleidsplan leidde tot een hogere concentratie van menselijke activiteit, waardoor problemen zoals drukte, lawaai, hitte en andere onaangename prikkels kunnen ontstaan. Het belang van mentaal welzijn en gezondheid wordt steeds meer gekoppeld aan de aanwezigheid van bio-diverse natuur en een kwalitatieve leefomgeving. Daarom is er een groeiende behoefte aan rustige plekken voor ontspanning en reflectie in de directe omgeving van wonen en werken.

Om aan deze behoefte te voldoen, wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van “luwte-oases” als onderdeel van een groenblauw netwerk. Luwte-oases zijn groene gebieden binnen stedelijke omgevingen waar mensen kunnen genieten van sensorische rust. Het Departement Omgeving Vlaanderen en andere partners die werken aan milieu, natuur, gezondheid, toerisme en cultuur ondersteunen en bevorderen de realisatie van luwte-oases door lokale initiatieven te stimuleren.

De ontwerpgids van het Departement Omgeving Vlaanderen biedt ontwerpprincipes voor het creëren van een zintuiglijke ervaring en ruimtelijke beleving in luwte-oases. Het dient als inspiratiebron voor lokale overheden en andere betrokkenen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van luwte-oases. Het is gebaseerd op ontwerpend onderzoek dat is uitgevoerd in zes cases in Vlaanderen (Gent, Geel en Opoeteren).

Bron: Omgeving Vlaanderen,