Voetbalkooi gehalveerd, buurt is erg verdeeld

Een voetbalkooi in Amsterdam Oud-West is een bron van zowel spelplezier als geluidsoverlast. Omdat de buurt in twee kampen is verdeeld, stelt stadsdeel West een compromis voor: het halveren van de voetbalkooi. Dat is besloten in een commissievergadering. Volgens het stadsdeel zorgt de kooi in zijn huidige grootte voor te veel geluidsoverlast. De kooi is de afgelopen jaren echter uitgegroeid tot de splijtzwam van de buurt. Aan de zwarte netten hangt een wit spandoek met daarop in kleurige letters: ‘Red onze speelplaats!!’ Dat is het doel van belangengroep Buurtleven Plein, die het park wil behouden in zijn huidige vorm, aldus Het Parool.

Het onderwerp leeft in de wijk, dat was ook goed zichtbaar tijdens de commissievergadering, schrijft het AD. Er kwamen veel volwassen én kinderen die voor de voetbalkooi waren naar de vergadering. Drie jonge jongens deden, gepast in een Ajax-shirt, namens alle spelende kinderen het woord. “De voetbalkooi is juist wat onze buurt zo leuk maakt. Je kan er met meerdere groepjes tegelijkertijd spelen, waardoor je van elkaar leert. Bij andere pleintjes in de buurt is het vaak te druk of deze zijn al te klein. Wij wonen in een stad waar je moet leren om met veel mensen samen te leven en met elkaars verschillen om te gaan, dat doen wij samen in deze kooi.”

Twee adviezen

De portefeuillehouder kreeg na het inspraakmoment twee adviezen te horen. Een van GroenLinks, PvdA, Bij1, de Groenen Basis Piraten en Partij van de Ouderen én een van D66. D66 pleitte ervoor om de kooi iets groter te houden, zo’n 4 meter extra, en om juist meer isolatiemateriaal te plaatsen, zoals heggen om de kooi. Ook de twee jeu de boules-banen moeten worden afgeschermd. Daardoor zouden de activiteiten zoals deze nu plaatsvinden konden blijven doorgaan. Als laatste zou de openingstijd van de kooi naar 21.00 uur moeten worden gebracht om overlast in de avond tegen te gaan. 

Het advies van de overige partijen was een halvering van de kooi en suskasten, maar ook het verwijderen van bankjes vlak bij de gevels direct aan het parkje en het verwijderen van een van de jeu de boules-banen. Dit omdat daar in de zomer vaak borrels zouden worden gehouden door de buurt. Dit advies werd door de commissie aangenomen met acht stemmen voor en zes tegen.

Heftige discussie

Portefeuillehouder Ester Fabriek: “Het was een heftige discussie met veel insprekers. Het is een lastige kwestie met meerdere belangen, maar er is een advies aangenomen dat een compromis is tussen de voorstellen van de bewoners. Gelukkig voor de kinderen kunnen ze straks blijven voetballen, maar kunnen we ook aan de slag om geluidswerende maatregelen te nemen.”

Bronnen: AT5, Het Parool