Vogelonderzoek onmogelijk bij uitbreiding campus WUR

Belangrijk onderzoek naar het broedgedrag van vogels wordt bedreigd door de plannen van de Wageningen University & Research (WUR) om de oostkant van de campus uit te breiden met bedrijfsgebouwen en studentenwoningen zonder passende geluidsnormen. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft de Raad van State gevraagd om in te grijpen. Het NIOO doet onderzoek naar de impact van menselijk handelen en klimaatverandering op planten, dieren en ecosystemen, en een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein rondom het gebouw aan de Mansholtlaan. Het NIOO is bezorgd dat de geplande ontwikkelingen, zoals het bouwen van bedrijfsgebouwen en studentenwoningen, verstoringen kunnen veroorzaken die het onderzoek kunnen beïnvloeden, zoals lichtverstoring en schaduwwerking.

Hoewel de gemeenteraad van Wageningen in december heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan om de campusuitbreiding mogelijk te maken, heeft het NIOO bezwaren. Volgens het NIOO was de afspraak met de gemeente dat er gelijktijdig met het bestemmingsplan ook een geluidsplan zou worden opgesteld, maar dit is vanwege personeelstekorten nog niet gebeurd. Het NIOO vindt dit onacceptabel en vreest dat vooral het onderzoek naar het broedgedrag van vogels, dat al decennia loopt, in gevaar komt. Het NIOO heeft daarom een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State om het bestemmingsplan te schorsen. De zaak dient binnenkort.

WUR, als betrokken partij bij de campusuitbreiding, geeft aan dat zij juridisch geen partij zijn en afwachten wat de uitkomst van de rechtszaak zal zijn. De vertraging van het vervolgtraject zal afhangen van het resultaat van de rechtszaak. Het NIOO maakt gebruik van haar recht om bezwaar te maken en hoopt op een gunstige uitkomst om het belangrijke onderzoek naar het broedgedrag van vogels te beschermen.

Bron: Gelderlander, Resource