Voorlichting Apeldoorn plannen Windenergie

Op 1 en 2 juli waren er inloopbijeenkomsten over windenergie in respectievelijk Klarenbeek en Uddel. Op beide avonden waren er ruim 100 bezoekers. Bij drie verschillende thema-tafels konden zij vragen stellen en in gesprek met medewerkers van de gemeente. De reacties tijdens de avonden waren divers.

Aanleiding voor de bijeenkomsten was het recente onderzoek naar windenergie in Apeldoorn en de vijf mogelijk geschikte locaties voor windmolens die daaruit zijn gekomen. Het is nog onzeker óf, wanneer en waar precies er daadwerkelijk windmolens zullen komen. Daarvoor is nog vervolgonderzoek nodig en ook een verdere uitwerking van de voorwaarden waaronder dat kan. Ook spreekt de gemeenteraad nog over het onderwerp op 11 juli.

Vroeg stadium

Toch wilde wethouder Mark Sandmann in een vroeg stadium met bewoners en belanghebbenden in gesprek, ook al zijn er nog veel onzekerheden. Hijzelf en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden aan de verschillende thema-tafels.

Tafels

Aan de tafel ‘Locaties’ konden mensen meer horen over het onderzoek en impressies zien van mogelijke toekomstige situaties mét windmolens. Via de laptop kon daarbij worden ingezoomd op specifieke (woon)situaties. 
Bij de tafel ‘Effecten op de omgeving’ was er meer informatie te vinden over de effecten van windmolens, zoals geluid, slagschaduw en effecten op de natuur. En de tafel ‘Planning en participatie’ gaf meer inzicht in het vervolgproces, de momenten van inspraak en manieren waarop bewoners financieel van windmolens zouden kunnen profiteren.  

Waardering over opzet

Via reactieformulieren konden bezoekers aangeven wat ze van de avond vonden en ook vragen of opmerkingen doorgeven. In het algemeen bleek er waardering voor de opzet van de avonden en de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan. Maar er waren ook bezoekers die een plenaire presentatie misten of voor wie het vanwege de drukte lastig was om goed in gesprek te komen. 

Diverse reacties

De reacties tijdens de avonden waren verder divers. Tijdens beide avonden waren er vragen en zorgen over veranderend uitzicht, slagschaduw en geluid en veel vragen over de selectie van de locaties. Een deel van de bezoekers bleek uitgesproken tegen windmolens, maar ook de reactie “Ze moeten nu eenmaal ergens komen.” werd gehoord. En een enkeling gaf aan de komst van windmolens te steunen.

Bron: Gemeente Apeldoorn