Voorlopig geen afname geluid Eindhoven Airport

Voor het verminderen van geluidshinder van Eindhoven Airport zullen concrete stappen langer op zich laten wachten. Vier jaar geleden werd afgesproken dat tegen 2030 de geluidshoeveelheid met 30 procent moest zijn afgenomen. Een nieuw ‘sturingsmodel’ wordt geïntroduceerd om de vluchten en het bijbehorende geluid beter te beheersen. In plaats van het aantal vluchten per jaar zal het totale geluid geproduceerd door moderne, stillere vliegtuigen centraal staan. Het gewijzigde Luchthavenbesluit en de daarbij behorende milieueffectrapportage zijn echter vertraagd, waardoor de implementatie van het sturingsmodel verder wordt uitgesteld.

Eerdere stappen voor geluidsminder
Eindhoven Airport beweert dat er de afgelopen jaren al stappen zijn genomen om geluidsproductie te verminderen. Een op de zes vliegtuigen is vervangen door stiller materieel, en de wettelijk toegestane hoeveelheid geluid is verlaagd. Desondanks is het wachten op het nieuwe sturingsmodel, dat een effectievere aanpak van geluidshinder mogelijk moet maken. Hoewel Eindhoven Airport graag zo snel mogelijk de implementatie ziet plaatsvinden, benadrukt een woordvoerder dat er ook nu al acties worden ondernomen om de geluidsoverlast te verminderen.

Meer duidelijkheid over oorzaak vertraging
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven is verrast door de verdere vertraging en laat weten dit niet zomaar te accepteren. Ze willen snel duidelijkheid over de oorzaak van de vertraging en zullen een krachtig signaal afgeven bij het ministerie. Staf Depla, voorzitter van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO), zal namens het college actie ondernemen om het proces te bespoedigen.

Bron: Eindhovens Dagblad