Vragen ‘ziekmakende’ optelsom geluid nieuwbouwwijk

Critici en expert waarschuwen voor het lawaai in de omgeving van de nieuwe woonwijk van Bergschenhoek. ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’ Men zou er ziek van kunnen worden. Daarnaast trekken ook de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de bel. De oppositiepartijen willen weten of, de eerdere te duur bevonden maatregelen, toch getroffen kunnen worden.

Een treinspoor, een snelweg, twee provinciale wegen én een vliegveld speelden geen hoofdrol bij het begin van de bouw. ,,Ieder los deelplan waarbij bijvoorbeeld alleen naar het geluid van de hsl wordt gekeken, of alleen naar de vliegtuigen, voldoet aan de regels’’, legt GroenLinks-fractievoorzitter Marko Ruijtenberg uit in het AD. ,,Maar het gaat om de optelsom van die geluiden. Dát horen mensen dagelijks van allerlei kanten over hen heen komen en dat baart ons grote zorgen.’’

De wijk, Wilderzijde, ligt ingeklemd tussen het hogesnelheidsspoor, de Zestienhovenweg (N209), Wildersekade en de Boterdorpseweg (N472). In de zuidoosthoek zal vanaf  2025 ook de nieuwe rijksweg A16 liggen. Op twee kilometer afstand liggen de start- en landingsbanen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Smits zegt in dee PZC: ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’

De actiegroep, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airport, zegt dat de woonwijk alleen geschikt is voor mensen die ‘volledig doof’ zijn. Omdat de luchthaven vlakbij Wilderszijde ligt, ‘worden toekomstige bewoners ermee geconfronteerd dat de Boeings straks op 250 tot 300 meter over hun woningen komen razen’.

Geïnteresseerden en kopers van deelproject Buyten hebben extra informatie over geluid ontvangen. Via de ontwikkelaar is met hen ook ‘vanuit zorgvuldigheid en transparantie conceptinformatie gedeeld van onderzoek dat nog loopt’. Die studies worden de komende tijd verwerkt in een nieuw bestemmingsplan.

Plannen tegen het geluid

,,Door al het verkeer is het geluidsniveau in dit gebied dusdanig hoog dat het een hele uitdaging is om hier een goed en gezond woongebied van te maken.’’ concludeert akoesticus en milieukundige Roelofsen in de PZC. Een langdurige blootstelling aan geluid vanaf een bepaald niveau, is namelijk schadelijk voor de gezondheid. Lawaai leidt tot stress en een slechtere nachtrust, wat een hoge bloeddruk op kan leveren die weer hart- en vaatziekten aanjaagt.

Ook al zijn de plannen nog niet helemaal duidelijk, ,,We houden terdege rekening met de invloed van alle omliggende geluidsbronnen’’, bezweert de woordvoerster van Lansingerland in de PZC. ,,We onderzoeken en wegen zorgvuldig af met welke maatregelen een aanvaardbare woon- en leefkwaliteit in Wilderszijde kan worden gewaarborgd.’’

De gemeente wil met Roelofsen om de tafel. Als voorbeeld van regels die de gemeente kan stellen voor geluidsisolatie geeft Roelofsen dat van de projectontwikkelaar wordt geëist dat elke woning minimaal één geluidsluwe zijde krijgt. Eén kant van de woning is dan duidelijk stiller dan de andere zijdes. Dit is volgens de woordvoerster al gemeentelijk beleid. Daarnaast zou volgens haar het gebruik van stil asfalt en het realiseren van ‘afscherming van geluid’ met een doordachte wijkinrichting helpen.De NSG-baas beschouwt geluidswallen en, de betere variant, geluidsschermen als essentieel. Daarnaast geeft D66-raadslid Michiel Muis in het AD aan te willen weten wie zal opdraaien voor de kosten, mocht de komende jaren blijken dat de wijk te lawaaiig is en er extra maatregelen nodig zijn. ,,Degene die het geluid produceert – zoals de luchthaven, A16 of hsl -,  de ontwikkelaar van de woonwijk of de gemeente die onvoldoende voorwaarden heeft gesteld?’’ 

Volgens Joost Smits, een kritische Lansingerlander met belangstelling. geef het college van b en w te veel aandacht aan de woningnood en de duurzaamheid van het bouwproject, en te weinig op de geluidsbelasting. ,,Het gemeentebestuur heeft op enig moment besloten dat het te duur is om het lawaai aan te pakken met wallen en schermen. Daarbij is gebruikgemaakt van een uitzondering in de regelgeving, maar daardoor zitten de bewoners straks met de problemen.’’ Met de nieuwe en deels extra geluidsschermen die Prorail sinds eind vorig jaar langs het hogesnelheidsspoor bij Wilderszijde aan het plaatsen is, neemt de Berkelaar geen genoegen. ,,Daarvoor is jarenlang geknokt door omwonenden en nu is het dan eindelijk zover. Eind 2021 krijgen ze wat hen vanaf het begin was beloofd. En het is nog afwachten of het genoeg is, want de hsl is bedoeld voor frequenter en harder rijden.’’ Een andere oppositiepartij, WIJ Lansingerland, vindt dat de provincie Zuid-Holland moet meebetalen. Dit omdat het anders erg moeilijk is om een balans te vinden tussen betaalbaar bouwen en het welzijn van bewoners. ,,De provincie wil een luchthaven, waar veel mensen uit heel Zuid-Holland gebruik van maken, maar men wil ook dat er meer woningen worden gebouwd in de regio. Dan is dit het moment voor een substantiële bijdrage voor Lansingerland’’, meent fractieleider Leon Hoek in het AD. 

Het ergste vindt hij het het voornemen om aan de randen van de wijk enkele hogere wooncomplexen te bouwen om het geluid weg te nemen. ,,Dat zullen de goedkopere woningen van dit project zijn. Het levert een situatie op dat mensen met een kleine portemonnee met hun huis en lijf als ‘sociale geluidswal’ fungeren voor de rijken meer midden in de wijk. Dat is niet netjes.’’

Wat anders?

“In de Haarlemmermeer lopen experimentele bouwprojecten vanwege de nabijheid van de luchthaven Schiphol; sluit daar nu bij aan. Maak gebruik van hun kennis’’, zegt Smits. ,,Wat ik me voorstel, zijn grote woonblokken van een laag of zes waar je appartementen, duur en goedkoop, laat uitkijken op een atrium vol voorzieningen. Hongkong heeft ook van dat soort complexen. Van buiten ziet het er gesloten uit, maar van binnen is het fantastisch. Zulke blokken zijn duurzaam en goedkoper te bouwen en de verkeersherrie is niet alomtegenwoordig voor de bewoners. Plus dat de gemeente eindelijk van de dure grond af is.’’

Bronnen: Provenciale Zeeuwse Courant, Algemeen Dagblad.