Vrees geluidreflectie zonnepanelen A73 ‘onnodig’

Het bedrijf Kronos Solar wil een zonnepark ontwikkelen in de gemeente Venray. Het park met bijna 25 ha zonnepanelen is gepland langs de A73 in Smakt en wekt straks groene stroom op voor circa 7700 huishoudens. Dat klinkt als een goed plan. Maar niet iedereen denkt er zo over. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast door het weerkaatsen van verkeerslawaai van de A73.

Rumoerige informatieavond

Ontwikkelaar Kronos Solar wil het zonnepark realiseren. Inwoners en bedrijven uit Venray kunnen waarschijnlijk straks een ‘zonnedeel’ kopen en daarop rendement behalen. Hiervoor werkt Kronos Solar samen met de lokale energiecoöperatie BeePower. Op een informatieavond werden de plannen toegelicht. “We staan voor een gigantische opgave de klimaatdoelen in 2030 te halen”, vertelde wethouder Brugman. “Het betekent 265 hectare aan zonnepanelen of 52 windmolens. We moeten aan alle knoppen draaien om zo veel mogelijk te realiseren.”

“Hoe haal je het in je hoofd om hier zo’n groot zonnepark aan te leggen”, riep buurtbewoonster Ivonne van Duren tijdens de rumoerig verlopen informatieavond in ’t Pelgrimshuis in Smakt. De ingehuurde gespreksleider moest alle zeilen bijzetten om de discussie ordentelijk te laten verlopen, aldus hallo-venray.nl.

Reflectie

Bewoners vrezen voor geluidsoverlast door het weerkaatsen van verkeerslawaai van de A73. Aan de andere kant van het beoogde zonnepark ligt de spoorlijn die wellicht verdubbeld wordt. Rijkswaterstaat heeft tijdens de bezwaarperiode een zienswijze ingediend over het geluid. Ellen Smids, juriste van de gemeente, meldde dat er naar aanleiding daarvan een geluidsonderzoek is uitgevoerd. “Een onafhankelijk bureau heeft geoordeeld dat er geen extra geluidsbelasting door de zonnepanelen waarneembaar is. Voor Rijkswaterstaat is er nu niets meer aan de hand”, vertelde ze. Dat nam de onrust niet weg.

Brugman deelde de zorgen van de bezoekers over de toenemende geluidsoverlast. “Het verkeer op de A73 neemt inderdaad flink toe en dus ook het lawaai. Ik erken het probleem en vraag er bij Rijkswaterstaat aandacht voor.” Peter Coppus haalde aan dat het CDA onlangs in zijn beschouwingen over de begroting meldde dat er geen kostbare landbouwgrond opgeofferd mag worden voor zonnepanelen. Carla Brugman reageerde:
“Het CDA wil niet alles volleggen. Maar het college ondersteunt unaniem dit plan. Ook het CDA.”

Communicatie

Als vijfde spreker gooide dorpsraadvoorzitter Peter Coppus van Smakt-Holthees de knuppel in het hoenderhok. Hij schetste de gang van zaken vanaf het moment dat Kronos Solar op 30 januari in Smakt een inloopbijeenkomst organiseerde. “Tijdens de soep en de aardappels om half zes ’s avonds.” De dorpsraad vroeg herhaaldelijk om een nieuwe, tijdig aangekondigde, informatieavond. Die kwam er niet. “Kronos wil draagvlak creëren. Dan moet je geen bijeenkomst meer houden als de bezwaarprocedure al lang voorbij is”, zei Coppus. Initiatiefnemer Kronos reageerde dat “gezien de onrust de communicatie niet altijd correct is verlopen”.

Bronnen:

Peel en Maas Venray, Hallo-Venray.nl