Vrees voor vertraging nieuwe schermen A10 Amsterdam

Hoewel het mooi is dat Rijkswaterstaat op korte termijn stil asfalt gaat aanbrengen op de A10-Noord, dreigt er nieuwe discussie, en daarmee vertraging, wat betreft de vervangingen van de kapotte geluidschermen. De gemeenteraad wil geluidsschermen plaatsen waar ook zonnepanelen op bevestigd zitten. De omwonenden vrezen dat dit voor nog meer uitstel van de plannen gaat zorgen.

Rijkswaterstaat gaat de A10-Noord in beide richtingen voorzien van een extra laag stiller asfalt, wat het verkeersgeluid van de snelweg zal verminderen en daardoor minder geluidsoverlast voor omwonenden zal veroorzaken. Het stillere asfalt zal naar verwachting nog voor de zomervakantie in de regio Noord worden aangebracht. Er wordt ook gekeken of het vervangen van de geluidschermen naar half 2024 versneld kan worden. Rijkswaterstaat bevestigt dat een wijziging in het definitieve ontwerp voor de nieuwe schermen voor vertraging zal zorgen, al is onduidelijk hoeveel dat zal zijn. Mariella Levöleger, die naast de snelweg woont, sprak haar teleurstelling uit over de vertraging, en Henk Smit, vertegenwoordiger van belangenorganisatie Buurtbeheer Nieuwendam NoordWest, wil dat er zo snel mogelijk nieuwe schermen komen

Geluidsschermen langs de A10
Om de plaatsing van geluidsschermen langs de A10-Noord te kunnen realiseren, heeft Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing gekregen van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De verlaging van de schermen voldoet niet meer aan de geluidsnormen die gelden op basis van de Wet milieubeheer. De Staatssecretaris heeft als voorwaarde gesteld dat Rijkswaterstaat ervoor moet zorgen dat omwonenden minder overlast van de snelweg ervaren dan nu het geval is, totdat de schermen zijn vervangen.

Geluidsonderzoek
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de fundering van de geluidsschermen herbruikbaar is, wat de uitvoering aanzienlijk eenvoudiger maakt. Rijkswaterstaat onderzoekt of het vervangen van de geluidsschermen van half 2025 naar half 2024 kan worden versneld en zal gebruik maken van een verkorte aanbestedingsprocedure. Overige maatregelen die in het geluidsonderzoek zijn doorgerekend, zullen niet worden genomen. Het aanbrengen van stiller asfalt moet voldoende geluidreductie opleveren.

Bezorgde omwonende
Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel steunt, maken omwonenden zich zorgen over mogelijke vertragingen. In het artikel staat dat Rijkswaterstaat eerder heeft volgehouden dat de schermen niet voor 2025 vervangen kunnen worden, maar dat het proces nu mogelijk wordt versneld naar volgend jaar. Een wijziging in het definitieve ontwerp van de nieuwe schermen kan echter nog tot vertraging leiden en het is onduidelijk hoeveel dat zal zijn.

Bron: Rijkswaterstaat, Parool