Wanneer spreekt men van geluidsoverlast?

Geluid heeft een invloed op de gezondheid van mensen. Teveel geluid kan leiden tot lichamelijke en geestelijke problemen, zoals een verhoogde bloeddruk of hart en vaatziekten.

Bronnen

Traditionele geluidsbronnen zijn nog steeds het wegverkeer, spoorlijnen en de luchtvaart. Zo dient het lawaai van wegverkeer overdag onder de 53 dB te blijven en ‘s nachts onder de 45 dB. Windturbines moeten onder de norm van 45 dB geluid blijven. Volgens het RIVM kan in een land als Nederland niet worden voorkomen dat omgevingsgeluid een blijvende factor is. Nederland is dichtbevolkt en dat leidt tot overschrijding van de aanvaardbare norm. Geschat wordt dat veel bewoners in Nederland geluidsoverlast ervaren.


Grens

Excessief geluid wordt vanaf 70 dB gemeten en dan wordt geluid ervaren als irritant. Dat kan een boormachine zijn of een luidruchtige stofzuiger. Geluiden vanaf 80 dB kunnen al leiden tot blijvende gehoorschade indien je daar langdurig aan wordt blootgesteld. Extreem geluid vanaf 120 dB leidt tot directe gehoorschade. Er zijn verschillende normen die worden gehanteerd: de Arbonorm en de Vrijetijdsnorm. Een discotheek levert snel meer dan 100dB vergelijkbaar met een kettingzaag. Een concert waar de muziek snoeihard staat betekent de grens van 120 dB vergelijkbaar met een laag overvliegend vliegtuig.


Individueel

Op de vraag bij hoeveel decibel is geluidsoverlast uit de omgeving belastend, verschilt per persoon. Mensen onderdrukken geluid en merken bijvoorbeeld bepaalde geluiden niet meer op. Mensen die wonen langs een spoorlijn of verkeersweg merken het geluid minder op dan mensen die af en toe langs komen. Een zwaar tikkende klok kan voor de een hinderlijk zijn en anderen merken het nauwelijks op en slapen er door heen.  

Geluidsoverlast door de buren is de afgelopen jaren toegenomen. Mensen klagen vooral over harde muziek tijdens feesten van hun buren. In grote steden komt meer geluidsoverlast voor dan daarbuiten. Geluid vanaf 120 dB leidt bij meermalen blootstelling tot gehoorbeschadiging. Geluid vanaf 80 dB mag slechts acht uur per dag duren en 83 dB nog maar vier uur per dag.