Warm weer zorgt voor hinder festivals

Het technofestival Awakenings in Haarlemmermeer is overschaduwd door klachten over geluidsoverlast. De gemeente ontving talloze bezwaren, waarbij het weer als de vermeende oorzaak van de extra hinder werd aangewezen. Op Twitter erkende de gemeente de problemen, maar gaf aan dat er op dat moment niets aan kon worden gedaan.

Groot bereik
Niet alleen in Haarlemmermeer, maar zelfs in Haarlem was het geluid te horen. Ariel Weinberger zegt op Twitter dat hij op acht kilometer afstand van het festival woont, maar alles kon volgen. “Ik kan de muziek luid en duidelijk horen door driedubbel glas en noisecancelling hoofdtelefoon heen.”

Temperatuurinversie
Onderzoekers beweren dat de geluidshinder werd veroorzaakt door temperatuurinversie. Dit treedt op tijdens rustige heldere dagen onder invloed van een hogedrukgebied, waarbij de koude lucht snel afkoelt en zwaarder wordt, terwijl warmere lucht lichter en opstijgend is. Hierdoor draagt het geluid veel verder dan normaal.

Geen oplossingen tijdens het festival
Hoewel Awakenings op het terrein en in de omgeving voldeed aan de gestelde geluidsnormen, bood dit weinig troost aan degenen die hinder ondervonden. De gemeente Haarlemmermeer benadrukte dat er op dat moment geen verdere oplossing beschikbaar was. Het festival eindigde elke avond om 23.00 uur. Overigens zijn er in Nederland al strenge regels omtrent geluid op festivals. In het een aantal andere landen kunnen buiten festivals ’s nachts doorgaan, maar in Nederland mag dit niet vanwege de overlast die het creëert.

Ook in Arnhem overlast
In het oosten van het land werd er ook hinder door festivals ondervonden. Zowel inwoners van Arnhem als omliggende plaatsen zoals Oosterbeek en Renkum klaagden op sociale media over de “teringherrie” van het studentenfestival Stadsblokken. Mensen waren verbaasd en geïrriteerd door de harde muziek, die zelfs op grote afstand te horen was. “Bij de andere feestjes trillen de glazen in de keukenkast in ieder geval niet. Ik gun ze echt hun feestje, ga zelf ook graag naar een feestje, maar dit gaat wel heel erg hard”, aldus een inwoner uit het dichtbij gelegen Malburgen-West. Er werden klachten ingediend bij de politie, maar het is niet duidelijk of dit heeft geholpen om het geluidsniveau te verminderen

Volgens de organisatie zijn zowel de Omgevingsdienst als de politie tijdens het festival gecontroleerd op geluidsniveaus. Er werden aanpassingen gedaan aan het volume van de bassen in de middag, maar ’s avonds werd het geluid binnen de norm gehouden. De windrichting werd genoemd als een factor die heeft bijgedragen aan de klachten, omdat het geluid naar omliggende plaatsen werd gedragen.

Bron: NOS, Weer.nl, Arnhemsche Courant