Weer uitstel herstel luide Coenbrug Zaandam

Bewoners en politici in Zaanstad zijn teleurgesteld en boos over het uitstel van de plaatsing van geluidsschermen op de Coenbrug door Rijkswaterstaat (RWS). Na jarenlange inspanningen leek het erop dat de geluidsschermen eindelijk in 2024 zouden worden geplaatst, maar RWS heeft aangekondigd dat dit op zijn vroegst pas in 2026 zal gebeuren, na afwachting van een technisch onderzoek.

De bewoners van Zaanstad hebben zich al lange tijd ingezet om het verkeer op de Coenbrug stiller, veiliger en gezonder te maken voor omwonenden. In 2024 leek hun wens in vervulling te gaan met de geplande plaatsing van de geluidsschermen. Zaanstad zelf had zelfs twee miljoen euro bijgedragen om de schermen hoger te maken dan oorspronkelijk gepland, om de overlast verder te verminderen. Echter, RWS heeft nu aangekondigd dat de plaatsing van de geluidsschermen pas in 2026 zal plaatsvinden en dat er eerst een technisch onderzoek moet worden afgewacht om te bepalen of de hogere schermen wel mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot verontwaardiging en frustratie bij de bewoners en politici.

De bewoners en politici beschouwen het uitstel van de geluidsschermen als ‘onbetrouwbaar’ en ‘onacceptabel’. Ze zijn van mening dat de overheid haar afspraken niet nakomt en dat de belangen van de bewoners niet serieus worden genomen. Er wordt gesproken van een beschadigd vertrouwen en sommigen vrezen dat de geloofwaardigheid van de overheid hierdoor wordt aangetast. Politici in Zaanstad zijn van plan om actie te ondernemen, zoals het schrijven van een brief naar het ministerie om het uitstel aan te vechten en RWS te dwingen de afspraak voor plaatsing in 2024 na te komen

Bron: NH