Weinig actie herstel kapotte schermen A10-Noord

De stormen van afgelopen jaar wisten een deel van de 4,5 meter hoge geluidsschermen langs de A10-Noord te beschadigen. Om verdere schade en gevaarlijke situaties te voorkomen heeft Rijkswaterstaat het scherm verlaagd tot 3 meter. Het vervangen van de beschadigde delen is volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk. De reden hiervoor is dat een dergelijke reparatie nog aanbesteed moet worden. De vervanging zou niet eerder dan in 2025 kunnen gebeuren.

Hoewel wethouder Van der Horst probeert om samen met Rijkswaterstaat het proces te versnellen, lukt dit dus nog niet. Van der Horst bij het Parool: “Het is logisch dat kapotte schermen worden verwijderd, maar ik wil wel voorkomen dat de omwonenden dan 2,5 jaar zonder vervangende maatregelen achterblijven.”

Eén van de buurtbewoners geeft aan dat het voor haar lijkt alsof de Noordelingen slachtoffer zijn van het wanbeleid van Rijkswaterstaat. “De geluidsoverlast is toegenomen en ook heb ik meer last van fijnstof,” zegt ze bij het Parool. “Dat komt echt doordat de schermen nu lager zijn. ’s Nachts hoor je meer, dus kan ik niet met het raam open slapen. En ook rond het huis heb je meer last van het verkeerslawaai.” Deze buurtbewoner is niet de enige die lijdt onder de lagere schermen. Het aantal klachten blijft groeien.

Naar de toename van het lawaai doet Rijkswaterstaat op dit moment onderzoek. Dit doen ze aan de hand van een model. “Geluidsonderzoeken ter plekke laten nooit de precieze waarde zien,” zegt een woordvoerder bij het Parool. Hij geeft aan dat de resultaten waarschijnlijk tot het einde van dit jaar op zich zullen laten wachten.

Een maatregel die nu genomen kan worden is het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur. Eerder was dit 100. Hier is echter de steun van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) nodig. Maar dat duurt wethouder van der Horst te lang. “Ik hoop dat Rijkswaterstaat tot die tijd de eerder toegezegde 80 km-zone instelt, zodat de overlast enigszins wordt beperkt.”

Bronnen: Parool, Rodi