Wethouder vindt bord tegen motorlawaai voldoende

Geluidsoverlast veroorzaakt door motorrijders op de Maasdijk blijft een bron van zorg in de gemeente West Maas en Waal. Wethouder Frans van Gelder heeft echter aangegeven dat er geen controles zullen plaatsvinden en dat er geen geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd. In plaats daarvan wil hij extra attentieborden plaatsen. De Werkgroep Bestrijding Geluid noemt dit echter een symbolische oplossing.

Controle is niet haalbaar
Volgens Van Gelder is controle geen haalbare optie, omdat de politie het te druk heeft. Ook het meten van geluid vindt hij niet zinvol, omdat het slechts aangeeft hoe luid het geluid is. Daarom kiest hij voor extra attentieborden, die geplaatst zijn in samenwerking met motorrijders die in het gebied werken. De werkgroep is echter van mening dat de teksten op deze borden niet dezelfde focus op geluidsoverlast hebben als de borden aan de overkant van het water in de gemeente Oss. Zo deelt Wim Iding van de Werkgroep Bestrijding Geluid: “Er is een duidelijk verschil. De borden aan de Osse kant richten zich meer op geluidsoverlast. Het oogpunt geluid is hier weggemoffeld.”

Verlangen naar structurele veranderingen
De werkgroep pleit voor structurele veranderingen, zoals het opknippen van de dijk in secties met eenrichtingsverkeer. Van Gelder zal wel de klachten inventariseren en bekijken of er al borden geplaatst zijn op locaties waar de klachten vandaan komen. Tot nu toe zijn er nog geen klachten bij de werkgroep binnengekomen sinds de plaatsing van de borden eind vorig jaar, maar men verwacht dat dit zal veranderen zodra het zomerseizoen aanbreekt.

De geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door motorrijders is al voor een langere tijd een veel besproken onderwerp. Zie zo ook het artikel ‘Welke borden tegen motorlawaai werken wel?’ van Geluidnieuws.

Bron: De Gelderlander, Geluidnieuws