Wijziging rekenregels geluid militaire luchthavens

De Regeling berekening geluidsbelasting militaire luchthavens in Kosteneenheden is aangepast per 5 mei.

De wijziging komt terug in Artikel 2 en komt er in het kort op neer dat:

  1. Altijd de meest recente versie van de appendices moet worden gebruikt.
  2. Als de appendices wijzigen dan moet dat via een melding in de Staatscourant.
  3. Handhaving blijft met de oude appedices. Maar nieuwe vliegtuigen moeten wel uit de nieuwe appendices gehaald worden.

De regelwijziging kan mogelijk bijdragen aan een transparant proces zodat ‘gegoochel’ met getallen zoals dat door de omgeving soms wordt ervaren minde snel optreedt. Luchthavens, het ministerie van IenW en de omgeving hebben daardoor een beter vastgelegd proces wat minder voor discussie vatbaar zou moeten zijn.

De volledige regeling staat hier.