Woningkopers Arnhem dupe geluidberekeningen

In Arnhem maakt een recyclingbedrijf bezwaar tegen de nieuwbouw van woningen. De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, de projectontwikkelaar heeft de woningen al verkocht, maar de bouw ligt nu stil.

Xeni Frencken kocht vorig jaar een huis dat al lang in aanbouw moest zijn. Maar zij ziet enkel nog braakliggend terrein. Aan de overkant van de weg ligt recyclingbedrijf Van Houtum, dat zich al jaren verzet tegen de bouw. Ze zijn bang dat ze klachten zullen krijgen over het lawaai dat hun afvalverwerking maakt. Toch besloot projectontwikkelaar BPD de 186 woningen in Arnhem te verkopen.

Xeni, die een deel van de kopers vertegenwoordigt, zegt bij Omroep Gelderland: “Sommigen hebben hun huis al verkocht. Anderen zijn weer bij hun ouders gaan wonen. Mensen hadden hun kind al op een school in de buurt ingeschreven. Dat heeft allemaal best grote gevolgen.” Dit is nog naast de financiële problemen. Xeni toont begrip voor de projectontwikkelaar, maar volgens haar hadden ze de kopers beter kunnen informeren.

Schuld van de gemeente

Ondernemer Gilles van Houtum zegt bij Omroep Gelderland: “De gemeente heeft van het begin af aan onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de aanwezige bedrijven.” In die visie steunt Xeni hem namens de kopers. Ook woningen die verderop staan, hebben al geklaagd. Er moet dan rekening gehouden worden met het geluid, zeker als de woningen nog dichterbij gebouwd worden. Volgens haar is het enige redmiddel dat de ondernemer bezwaar maakt. De bewoners hebben dan ook een brandbrief naar de gemeenteraad gestuurd. Ze zien namelijk ‘geen enkel perspectief’.

“Wij zitten hier al vijftig jaar”, stelt Van Houtum bij Omroep Gelderland. “Wij hebben steeds onze zorgen geuit, de bezwaren duidelijk gemaakt en mogelijke oplossingen aangereikt die in onze ogen leiden tot minder klachten en handhavingsproblemen. Daar heeft de gemeente nooit iets mee gedaan, waardoor wij gedwongen zijn de juridische weg te bewandelen om onze plek en rechten te beschermen.”

Van Houtum geeft aan dat de berekeningen van het geluidsniveau van de gemeente niet kloppen. “Die zijn stelselmatig te laag ingeschat. Daardoor ontstaan er straks problemen en zijn wij de spreekwoordelijke sigaar.”

‘Voldoende maatregelen’

Volgens wethouder Bouwkamp zijn de geluidswerende maatregelen die in de bouwplannen op de woningen worden toegepast voldoende. Bij Omroep Gelderland zegt ze: “Daarmee kan woningbouw worden gerealiseerd, zonder de bedrijfsvoering van Van Houtum en andere bedrijven te beperken.” De gemeente geeft aan dat ze net als Xeni denken dat het informeren van de kopers beter had gekund.

Projectontwikkelaar BPD is zelf van mening dat de kopers ‘zo volledig en transparant mogelijk’ zijn geïnformeerd. Het bedrijf heeft zijn plannen zorgvuldig getoetst met adviseurs en de gemeente. Die gaven goede moed.

Niet alleen in Arnhem

Ook in Rotterdam is een situatie zoals deze voorgevallen. De appartementen waren al verkocht, maar de horeca had daar bezwaar. Ze wilden niet dat het nachtleven werd beperkt.

Bronnen: Omroep Gelderland, de Stentor