Zaanse kerkklokken ’s nachts zachter

Door één enkele klacht over het geluid van kerkklokken in Het Kalf, moet het volume van de klokken van de Maria Magdalenakerk verlaagd worden. Dit mag nu vanaf elf uur ’s avonds niet meer dan 60 dB zijn. Eerder was dit 82 dB. Niet alleen deze kerk gaat krijgt te maken met deze maatregel, maar ook de rest van de kerken in Zaanstad. Als er klachten binnenkomen, zullen ook zij zich aan de norm moeten houden. Het college trekt hiervoor een subsidie van maximaal 2500 euro per aanpassing uit.

Binnen de raad was er nog een gepolariseerde discussie over dit onderwerp. Zo vond de PVV het gek dat als mensen zelf naar het gebied rond de kerk verhuizen, over het lawaai ervan gaan klagen. Ook geeft de partij aan dat sommige mensen het juist een vertrouwd geluid vinden. Anderen waren het wel eens met deze beslissing. Zo wordt ook het maximale geluid van kerken gelijk getrokken met dat van bedrijven.

Bronnen: Zaanstadnieuws.nl, De Orkaan