Zero-emissie vrachtverkeer in centrum Maastricht

Per januari 2025 wordt de binnenstad van Maastricht een zero-emmissiezone voor vrachtverkeer. Hiermee wil de gemeente inzetten op schoner transport, een aantrekkelijke binnenstad en economische vitaliteit. Ze zijn één van 30 steden in Nederland die een dergelijke zone invoeren.

De gemeente geeft aan dat ondernemers en bewoners van de stad nog tot begin november hun mening kunnen geven over dit beleid. Ook zeggen ze dat deze meningen nog kunnen leiden tot aanpassingen in het definitieve verkeersbesluit. Daarnaast verwijzen ze naar de landelijke overgangsregeling en het landelijke ontheffingsbeleid om de overstap makkelijker te maken.

Bronnen: Maastricht Bereikbaar.nl, Wiebenga Consultants