Zienswijzen tegen experimenteerregeling Schiphol

Net als 1.104 andere partijen diende gemeente Uithoorn een zienswijze, een officiële reactie, in op de experimenteerregeling van Schiphol. Wethouder Hoekstra: “We vinden de experimenteerregeling onbegrijpelijk en onacceptabel en dat staat duidelijk in onze zienswijze.”

‘Niet uit te leggen’

Hoekstra vervolgt: “Schiphol heeft een grote impact op onze gemeente. Voor veel van onze inwoners is het acceptabele geluidsniveau al lang overschreden. Wij vinden daarom dat élke maatregel voor Schiphol positief moet uitpakken voor Uithoorn. Keer op keer wordt de situatie in de Zuidoosthoek erkend als overbelast. En wordt gezegd dat speciale aandacht noodzakelijk is. En ook nu weer zien wij deze erkenning niet terug in experimenteerregeling. Sterker nog, het geluid mag bij onze handhavingspunten ineens harder zijn. Dus terwijl minder overlast het doel is, biedt de wet door deze regeling meer ruimte voor overlast. Dat is niet uit te leggen.”

Toename gebruik secundaire banen

Deze “onuitlegbaarheid” is gelijk het eerste zorgpunt uit de zienswijze van de gemeente Uithoorn. Wethouder Hoekstra: “Nu er eindelijk gehandhaafd gaat worden, mag het geluid bij onze handhavingspunten ineens harder zijn. Het idee dat dit tot een verbetering voor onze inwoners zou leiden, is onbegrijpelijk”. De gemeente is ook ontevreden dat de nieuwe regeling tot het wettelijk vastleggen van de scheefgroei leidt. Wethouder Hoekstra legt dat uit: “Het Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) was bedoeld om gebieden als Uithoorn te beschermen. Daarom staat in deze regeling ook dat vooral de start- en landingsbanen gebruikt moeten worden die de minste hinder voor de omgeving opleveren. Dit zijn de zogenaamde primaire banen. Uithoorn ligt onder een secundaire baan: de Aalsmeerbaan. Deze baan mag volgens het NNHS alleen gebruikt worden als de primaire banen vol zijn of niet gebruikt kunnen worden. Dit zou tot minder overlast voor Uithoorn moeten leiden. De praktijk is helaas anders: het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan is sterk toegenomen en het aantal vluchten op de Kaagbaan (primaire baan) afgenomen. Met de experimenteerregeling wordt deze praktijk dus ook wettelijk mogelijk. En dat terwijl onze inwoners wachten op herstel van de rust.”

Gebrek aan bescherming

Tot slot geeft de gemeente Uithoorn in haar zienswijze aan dat voor de grenswaarden onterecht naar de prognose voor 2023 wordt gekeken. Het aantal vluchten is in dat jaar namelijk nog veel te hoog. Wethouder Hoekstra: “Waar blijft de beloofde krimp naar 440.000 vluchten in dit verhaal? Gaan de grenswaarden bij de vermindering naar 440.000 vluchten weer naar beneden? Het ministerie geeft aan dat de situatie ten opzichte van 2019 voor met name de secundaire banen zal verbeteren. Maar wij vinden 2019 niet de juiste referentie aangezien de overlast toen al veel te hoog was. Minder hinder is voor onze inwoners absoluut noodzakelijk.”

Bron: Gemeente Uithoorn