Zonnepanelen in Actieplan Geluid Overijssel

De provincie Overijssel gaat onderzoeken of zonnepanelen te geplaatst kunnen worden op de geluidsschermen en wallen langs de provinciale wegen. De Statenfracties GroenLinks en D66 deden daar eerder dit jaar een voorstel toe, aldus RTV Oost. Het voornemen komt in het Actieplan Geluid.

De provincie Overijssel heeft over een lengte van ruim 10,5 kilometer geluidswallen staan langs provinciale wegen. De mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen wordt meegenomen in het Actieplan geluid 2019-2023 voor de provinciale wegen. Centraal in dit plan staat het verminderen van geluidsbelasting. Maar daar kan ook de opwekking van duurzame energie in meegenomen worden. Gedeputeerde Staten verwacht begin volgend jaar daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Tegelijkertijd maakt de fractie van het CDA in Overijssel zich druk over de wildgroei aan zonneparken in de provincie. Inmiddels zijn er meer dan 50 concrete plannen voor grote zonneparken in de buitengebieden van Overijssel. “Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel nog meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. We moeten zuinig omgaan met onze groene ruimte. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen,” zegt woordvoerder Bouwien Rutten in de Meppeler Courant. Of het CDA een geluidscherm in dit kader ook ziet als een soort bedrijfsgebouw, is niet duidelijk.

Bronnen:

Meppeler Courant, RTV Oost