Zorgen over ‘giftreinen’ West-Brabant

Een groei van treinen met gevaarlijke stoffen in West-Brabant ligt in het verschiet. Dit kan consequenties hebben voor de woningbouw in het gebied. West-Brabant is er dan ook niet blij mee.

Gabriël van der Heijde, voorzitter van Vereniging Alternatief Goederenvervoer, woont langs het spoor. Zijn huis vertoont scheuren, trillingen houden hem uit zijn slaap en hij vreest voor een explosie. Het zit hem helemaal niet lekker dat dagelijks grauwe ketelwagons met gevaarlijke stoffen als lpg en ammoniak vlak langs zijn huis denderen. Ze rijden op sommige trajecten op nog geen 25 meter afstand van de huizen. “Alle gevaarlijke stoffen gaan hier overheen, zelfs kernafval”, vertelt hij in Trouw. “Ze zeggen dat het geen invloed heeft op de veiligheid. Nou, dank je de koekoek. En wie een huis wil bouwen in de buurt van het spoor kan het ook wel vergeten.”

Ira Helsloot, Hoogleraar Besturen van Veiligheid van de Radboud Universiteit, is ook bezorgd. Hij geeft bij NOS aan dat de omwonenden zich amper bewust zijn van de gevaren van de goederentreinen die dagelijks voorbijkomen. Ze maken zich eerder druk om geluidsoverlast en trillingen.

Oorzaak en oplossing

Omdat er in Duitsland een extra spoor wordt aangelegd, vrezen de bewoners en gemeenten in het gebied dat er een flinke groei in het aantal ‘giftreinen’ zal zijn. De prognoses zeggen dat er in 2028 drie tot vijf keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen zullen rijden. De komende jaren willen de rijksoverheid en ProRail het aantal ‘giftreinen’ vergroten, omdat dit duurzamer en minder gevaarlijk is dan vervoer over de weg.

Om het spoorvervoer veiliger te maken in West-Brabant heeft het Rijk 5 miljoen uitgetrokken voor maatregelen. “Dat zijn kortetermijnoplossingen waar we niks aan hebben. Dat is leuk voor de bühne. Op de lange termijn lost het niks op”, reageert burgemeester Roks van Halderberge op NOS. Dat geldt volgens hem ook voor rampenoefeningen. “Oefenen is altijd goed, maar het is ook symptoombestrijding. Het gaat om de langetermijnoplossing.”

Het echte probleem

De toename van het aantal treinen zorgt ervoor dat de bouw van woningen in het gebied niet meer door kan gaan. Meer vervoer van (gevaarlijke) goederen betekent meer trillingen, geluidshinder en omgevingsrisico’s.

“Het verdichten van binnensteden is een oplossing voor het woningtekort, maar daar liggen ook de spoorlijnen. En wat denk je van alle chemische stoffen die nodig zijn om die miljoen extra woningen te bouwen? Die willen we voor een deel via het spoor laten rijden, want het is ook nog eens duurzaam. We moeten niet denken in tegenstellingen, maar juist in onderlinge samenhang. Dat is de crux,” zegt Peter Robbe, expert gevaarlijke stoffen bij ProRail, in Trouw.

Bronnen: Trouw, NOS