Zuid-Holland betaalt scherm natuurgebied Vlietland

Om het natuurgebied Vlietland tegen verkeerslawaai van de A4 te beschermen, mag de provincie Zuid-Holland 8,5 miljoen euro besteden aan een geluidscherm. Voor de bewoners van het naastgelegen Voorschoten zal dit geen verschil maken.

In 2019 gaf de Provinciale Staten al aan dat er een geluidwerende voorziening nodig is. Hiervoor was toen 5 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Anne Koning liet in een beraad met Statenleden weten dat het niet mogelijk was ook het geluid voor de omwonenden te reduceren. De A4 zal ter hoogte van Voorschoten nog verbreed worden door Rijkswaterstaat en op dit moment is het niet mogelijk door de gas- en waterleidingen. ,,Dit is niet ideaal, fantastisch of geweldig. En ook niet wat wij wilden. Maar ook praten kost geld’’, aldus Koning. ,,Wat we hier doen is het hoogst haalbare.’’

Bronnen: Vlietnieuws.nl, Unity.nu