Gemeenten gedwongen eerder tot windmolens

De PvdA en GroenLinks hadden een motie ingediend voor het sneller ingrijpen van de provincie Zuid-Holland bij de energietransitie. De laatste Statenvergadering werd het ruimtelijke beleid met de provinciale staten besproken. Door de bevestiging van de gedeputeerde zal de provincie in het vervolg eerder een Provinciaal Inpassingsplan inzetten. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om windmolens in vastgestelde gebieden te plaatsen.

De PvdA en GroenLinks maken zich zorgen, omdat er nog niet snel genoeg wordt gewerkt aan het behalen van de afspraken in het Klimaatakkoord. Het aanbrengen van windmolens en zonneweides gaat nog niet met genoeg vaart volgens hun. Daarom zijn de partijen voorstanders van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) als gemeenten niet meehelpen met het behalen van de gemaakte klimaatafspraken. Zo is het terrein voor de opwekking van schone energie er al, maar wordt er nog niet voldoende aan verder gewerkt. Daarnaast vinden de partijen dat het zoeken naar andere terreinen nog erg lang duurt.

Statenlid Zuid-Holland voor PvdA, Rosalie Bedijn zegt het volgende over het onderwerp: “Alle hens aan dek voor een duurzamer Zuid-Holland. De klimaat- en energiecrisis worden steeds urgenter. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Als het niet anders kan moet de provincie daarom ingrijpen.” Ook GroenLinks-statenlid Nol van Gerven is het hiermee eens: “Elke windmolen en elk zonnepaneel draagt bij aan een lagere energieprijs voor onze inwoners en een duurzamer Zuid-Holland. Daarom moet de provincie in het uiterste geval ingrijpen bij gemeenten die hun doelen voor duurzame energie niet halen”. Gedeputeerde Potjer (Energie) stemde in om in de toekomst te werk te gaan zoals de partijen verzochten.

Bron: Groot Hellevoet, Rodi