Zuid-Holland meet met bewoners geluid RTH Airport

Het afgelopen jaar zijn de meldingen van vliegtuigoverlast flink gestegen rondom het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De provincie Zuid-Holland gaat nu geluidsmetingen doen bij woningen. Speciale meetsets zullen worden bevestigd bij de woningen. Dit is omdat bewoners zich niet altijd kunnen vinden in de officiële geluidsberekeningen van het Rijk. De meetsets bij de woningen zullen worden uitgevoerd naast de officiële metingen. Als de waarden niet overeenkomen zal de provincie om de tafel gaan met het Rijk.

Belevenis van het geluid

De provincie Zuid-Holland wil ook de belevenis van het geluid in kaart brengen. De geluidsoverlast ervaart iedereen anders, waardoor het ingewikkeld is om dit te meten. Er blijkt dat bewoners meer overlast ervaren als ze geen vertrouwen hebben in de berekeningen van het Rijk. Door middel van een hinderapp kunnen inwoners hun ervaring delen. Deze data zal ook vergeleken worden met de gemeten geluidsniveaus. Met deze kennis hoopt Zuid-Holland oplossingen te vinden om de geluidhinder van vliegtuigen te reduceren.

Het aantal meldingen is flink gestegen in 2022. In de eerste drie kwartalen zijn er circa 70.000 meldingen gemaakt. Het volledige jaar wordt nu afgerond met 110.000.

Bron: PZC, schipholwatch