Vrees om geluidreflectie nieuwbouw in Middelburg

Bij de bouw van woningen langs het spoor is geluid niet alleen een issue voor de toekomstige bewoners. De bouw van studentenflats naast het station van Middelburg stuit namelijk op protesten van bewoners aan de andere kant van het spoor. Die plek is niet goed voor de buurt én niet goed voor de studenten, stellen zij, aldus PZC.

Weerkaatsing van geluid

Vereniging van Huiseigenaren ‘de Segeerders’ vreest meerdere problemen. Treingeluid zal harder klinken als dat weerkaatst tegen de gevels van de flats. Omdat die hoog worden – één van de blokken krijgt negen etages – verliezen hun huizen bovendien licht en privacy.

Ook voor de studenten zelf is het geen goede plek, stelt ‘de Segeerders’. Geluid, trilling, luchtkwaliteit en bodemverontreiniging noemen zij als nadelen. Volgens wethouder Aalberts voldoet het plan aan alle eisen.

“Het klopt wel, maar het deugt niet”

Als je de afzonderlijke onderzoeken bekijkt, kan het allemaal net, maar als je ze gezamenlijk beoordeelt, levert het geen goed woonklimaat op, vindt de vereniging. Dat leidt voor de Segeerders tot de slotsom: ‘het klopt wel, maar het deugt niet’.

D66 in de gemeenteraad van Middelburg maakte zich eerder al zorgen over de 123 studentenwoningen aan de Kanaalweg, schrijft de Middelburgse en Veerse Bode. De partij vreest dat deze te dicht op het spoor komen te staan. In vragen aan het college van burgemeester en wethouders wees Rob van Eijkelenburg op de oproep van ProRail-directeur Pier Eringa om niet te dicht langs het spoor te bouwen. Geluid- en trillingshinder leidt bij duizenden mensen die dicht op het spoor wonen tot overlast. Ook zou het kunnen leiden tot scheuren in bouwwerken.

Bronnen: PZC, Middelburgse en Veerse Bode