Jurisprudentie december 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 22 november tot met 13 december zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over foutief geformuleerde planregels, een Amsterdams kinderdagverblijf, een Twentse Schöppe en een plattelandswoning. Exceptieve toetsing planregels Foutieve

Jurisprudentie november 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 oktober tot met 15 november 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over o.a. hoogfrequent spoorvervoer en rammelende spoorbruggen, windturbines, persoonsgebonden overgangsrecht en uitsterfregelingen, gebrekkige ventilatiemogelijkheden bij dove

Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.” GezondheidHinder van

Jurisprudentie juli 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juni tot met 19 juli 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over het veelbesproken concert van Rammstein, onuitvoerbare geluidschermen, onbeschermde tuinen en geknutsel met bronvermogens. Evenementen Als

Jurisprudentie juni 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 mei tot met 21 juni 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Allereerst uitspraken over woningbouw naast bedrijvigheid (voetbalstadion, bootservice, begraafplaats), richtafstanden uit de VNG-brochure, de beoordeling van

Vlaamse ontwerpgids ‘Luwte-oases’

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, klimaatverandering, ruimtegebrek, mobiliteit, natuurbehoud en waterbeheer. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een strategische visie ontwikkeld om duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door verdichting en ontharding te combineren. Daar komt nu een extra toevoeging bij met de ‘luwte-oases’. De benadering uit het beleidsplan leidde tot

Jurisprudentie april/mei 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 april tot met 17 mei 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de Railterminal Gelderland, de uitsterfregeling voor woningen op het industrieterrein in Rheden, succesvolle plannen voor

Jurisprudentie april 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 29 maart tot met 19 april 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over windturbines, brandweersirenes, padelbanen, geluidreflectie, proefdraaiende vliegtuigen en rekenvoorschriften. Windparken: locatiespecifieke geluidsnormen Windparken Delfzijl Zuid Uitbreiding

Jurisprudentie maart 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 februari tot met 22 maart 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over uitwerkingsplichten en uitwerkingsplannen, gevreesde beperkingen van de bedrijfsvoering en niet-bestaande uitbreidingsmogelijkheden, planschade door windturbines en

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Nijmegen gaat voor zero-emissie stadslogistiek

Nijmegen gaat voor schone stadslogistiek door de invoering van een zero-emissiezone stadslogistiek. Hiermee vermindert de uitstoot van roet, stikstof, geluid en CO2 en verbetert de leefbaarheid in de binnenstad. Gelderland draagt daar € 250.000 aan bij. Minder uitstoot en aantrekkelijke binnenstad In het Klimaatakkoord sprak de regering met elkaar af te werken aan minder CO2

Jurisprudentie september / oktober 2022

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 7 september tot met 12 oktober 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn de wandeloven van Tata Steel, het keerspoor in Hoorn, blaffende

Overzicht jurisprudentie juli/augustus 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 20 juli tot met 31 augustus 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn het unieke Artillerie-Schietkamp van Defensie, de beruchte laad- en loswal

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Overzicht jurisprudentie juni 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 mei tot met 22 juni 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn de afstemming van planregels op het akoestisch onderzoek, maximale planmogelijkheden,

Overzicht jurisprudentie april 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 maart tot en met 27 april 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn reconstructie van wegen, vergeten hogere waardebesluiten, saneringsplannen, gevelisolatie, woningbouw

Call for Papers congres GTL

Na een uiterst geslaagde editie in 2021 van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 8 en 9 november 2022 in de Expo Hoevelaken de 25e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca.

Overzicht jurisprudentie februari 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 januari tot en met 16 februari 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn hogere waarden, stil asfalt, voorwaardelijke verplichtingen en garanties, schoolpleinen

Combi busbaan en scherm Katwijk geeft koppelvoordeel

Nu als onderdeel van het R-net programma van provincie Zuid-Holland een busbaan langs de nieuwe woonwijk Valkenhorst en de Duinvallei in Katwijk wordt aangelegd, vroeg de provincie ook omwonenden om hun mening. Hieruit bleek dat Duinvallei een betere ruimtelijke inrichting wil. Om daarop in te spelen heeft de gemeente besloten de groenstructuur die daar ligt

Overzicht jurisprudentie januari 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 29 december 2021 tot en met 19 januari 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn plattelandswoningen, de VNG-brochure en winkelwagens. Maar eerst de

amsterdam

Een groener en stiller Amsterdam

In de oostelijke binnenstad van Amsterdam raken voetgangers en fietsers in de verdrukking door het drukke autoverkeer. Een verkenning laat zien dat dit gebied groener en rustiger kan worden en toch bereikbaar kan blijven. De buurten worden meer één geheel en bewoners, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Met minder autoverkeer. Voordelen Impressies laten zien

Proef gestart anders bouwen tegen luchtvaartgeluid

Minister Barbara Visser en wethouder Jurgen Nobel knipten bij het fieldlab geluidsadaptief bouwen een lintje door, waarmee verder onderzoek rond geluidsadaptief bouwen officieel kan beginnen. Het is voor het eerst dat we gebouwen nabootsen en aanpassen om te kijken hoe dit precies invloed heeft op vliegtuiggeluid’, zegt Martijn Lugten, onderzoeker aan de faculteit Bouwkunde van

Overzicht jurisprudentie oktober 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 29 september tot en met 20 oktober 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn de formulering van een wijzigingsbevoegdheid, de inpassing van een woning naast een slachterij

Overzicht jurisprudentie aug/sept 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. warmtepompen, inpassing van woningbouw naast bedrijvigheid, stemgeluid bij een school, rekenproblemen bij toepassing van een ‘comfortbox’ en de Zondagswet. Het is een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 juli tot en met 22 september 2021

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Overzicht jurisprudentie juni 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het toepassen van gezond verstand bij een goede ruimtelijke ordening, transformatie van woon- werkgebieden, laagfrequent geluid, de beoordeling van stemgeluid