Resultaat meting geluidemissie elektrische voertuigen

Auteur: Wim van Keulen Inleiding Elektrische voertuigen (EVs) worden steeds populairder in Europa nu het continent stappen onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering te bestrijden. Verschillende factoren dragen bij aan de groei van elektrische auto’s in Europa, waaronder stimuleringsmaatregelen van de overheid, strengere emissievoorschriften en verbeterde technologie. In 2021

Electric Vehicle Experience op Circuit Zandvoort succes

Tijdens de EV (Electric Vehicle) Experience op Circuit Zandvoort konden inwoners kennismaken met elektrisch rijden. “Dit was al mijn vijfde proefrit!” Precies een maand nadat gierende Formule1-wagens de Noord-Hollandse badplaats in vuur en vlam zetten, is het zaterdag 23 september vooral stil op het circuit. Een rare gewaarwording, omdat er overal verkeer is. Op de

Zero-emissie vrachtverkeer in centrum Maastricht

Per januari 2025 wordt de binnenstad van Maastricht een zero-emmissiezone voor vrachtverkeer. Hiermee wil de gemeente inzetten op schoner transport, een aantrekkelijke binnenstad en economische vitaliteit. Ze zijn één van 30 steden in Nederland die een dergelijke zone invoeren. De gemeente geeft aan dat ondernemers en bewoners van de stad nog tot begin november hun

ProRail neemt stap naar een emissievrije bouwplaats

Bij grootschalig onderhoud bij perronwerkzaamheden gaat ProRail zo emissieloos mogelijk werken. Dat is door het ProRail Perron Programma gerealiseerd door middel van de recent gegunde raamovereenkomst ‘Duurzame Opwaardering Perrons’. De langdurige relatie met de vier partijen die ProRail aangaat biedt kansen om van elkaar te leren. Dit willen ze met door het regelmatige project-overstijgende contractbijeenkomsten

Vlaamse ontwerpgids ‘Luwte-oases’

Vlaanderen staat voor grote uitdagingen op het gebied van bevolkingsgroei, klimaatverandering, ruimtegebrek, mobiliteit, natuurbehoud en waterbeheer. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft een strategische visie ontwikkeld om duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door verdichting en ontharding te combineren. Daar komt nu een extra toevoeging bij met de ‘luwte-oases’. De benadering uit het beleidsplan leidde tot

Utrecht: stilste windmolens en een momentaan-eis

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd welke voorwaarden er gelden voor de bouw van vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Als een groeiende stad streeft Utrecht ernaar zoveel mogelijk duurzame energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken. Daarom zijn strikte geluidsnormen opgesteld waaraan de windmolens moeten voldoen. Deze normen zijn strenger dan de vorige nationale normen.

Flinke subsidie voor walstroom zeehavens

Het ministerie van Infrastructuur trekt de komende jaren € 140 miljoen uit om te helpen walstroominstallaties in zeehavens te realiseren. Daar wordt vanuit het klimaatfonds nog eens € 40 miljoen aan toegevoegd. Door aangemeerde schepen de gelegenheid te bieden om ‘aan de stekker’ te liggen, hoeven vervuilende dieselgeneratoren op de schepen niet te draaien en wordt er

Subsidie voor walstroom maakt havens stiller

Op negen locaties in Nederland komt de komende jaren walstroom beschikbaar voor aangemeerde schepen. Via de tijdelijke subsidieregeling ‘walstroom zeeschepen’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is tot dusver € 15 miljoen beschikbaar gesteld aan de maritieme sector voor de realisatie van deze installaties. Eind dit jaar kunnen de eerste schepen al aan de stekker.

Prv. Utrecht zoekt zelf locaties windturbines

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat energie voor alle inwoners betaalbaar blijft én duurzaam opgewekt wordt. In hun nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben provincie en gemeenten samen afgesproken om energie op te wekken met zonnepanelen én windmolens. Zo willen ze de kosten laag te houden maar ook het energienet beter

Eerste batterijloc voor werkzaamheden spoor

Op het Utrechtse industrieterrein Lage Weide stapte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op woensdagmiddag 11 januari over van een oude diesellocomotief op de eerste batterijlocomotief in Nederland. En dat is een bijzonder moment. Duurzame locomotief Spooraannemer Strukton introduceert deze duurzame locomotief, die zal worden ingezet voor werk aan het spoor, in plaats

Gemeenten gedwongen eerder tot windmolens

De PvdA en GroenLinks hadden een motie ingediend voor het sneller ingrijpen van de provincie Zuid-Holland bij de energietransitie. De laatste Statenvergadering werd het ruimtelijke beleid met de provinciale staten besproken. Door de bevestiging van de gedeputeerde zal de provincie in het vervolg eerder een Provinciaal Inpassingsplan inzetten. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om windmolens in