Woningkopers Arnhem dupe geluidberekeningen

In Arnhem maakt een recyclingbedrijf bezwaar tegen de nieuwbouw van woningen. De gemeente heeft de vergunning al afgegeven, de projectontwikkelaar heeft de woningen al verkocht, maar de bouw ligt nu stil. Xeni Frencken kocht vorig jaar een huis dat al lang in aanbouw moest zijn. Maar zij ziet enkel nog braakliggend terrein. Aan de overkant

Gemoederen rondom motorverkeer lopen weer op

Steeds meer mensen komen in actie tegen het lawaai van voorbij scheurende motoren. Mensen worden er letterlijk ziek van. EénVandaag besteedde er in mei aandacht aan. Zo heeft Tony Hardenberg, die al 25 jaar in de polder Krimpenerwaard, onder Gouda, woont, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) opgericht, die strijdt tegen geluidsoverlast van motoren. Vele

Klokkensoap in Bunschoten

De inwoners van Bunschoten hebben bij de gemeente geklaagd over de geluidsoverlast die de grote klok van de Sint-Catharinakerk veroorzaakt. Daarom was begin mei besloten dat deze minder vaak geluid zal worden tijdens begrafenissen. Deze werden bij elke begrafenis meerdere keren geluid en de omwonenden vonden het maar een ‘monotoon en indringend’ geluid. Zeker door

Wel of geen nulmeting windmolens?

Tijdens een webinar beweerde geluidsdeskundige Jan van Muijlwijk dat windmolens geen laagfrequent geluid produceren. Het webinar werd georganiseerd voor inwoners die zich zorgen maken over de windparken die bij Dronten zullen komen. Bewonersgroepen willen een nulmeting. Van Muijlwijk heeft vanwege het weinige onderzoek dat over laagfrequente tonen bestaat, zelf onderzoek gedaan bij acht parken. Bij

Eersel onderzoekt combi wal en zonnepanelen

In Duizel willen de bewoners geen wind- en zonnepark met bijkomend overlast. Op 15 december had de gemeente namelijk besloten dat dit er zou komen. Daarom zijn verschillende Duizelse initiatiefnemers met een petitie naar de gemeente gestapt. Ze willen meedenken over de totstandkoming van een zonne-geluidswal langs de A67. Initiatieven om mee te denken over

Burgermeetnet geluid en lucht Eindhoven Airport

Samen Meten Meierijstad vraagt zich af hoe vies de lucht in Meierijstad is en of er een verband is tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof. Hierop hopen ze antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. Piet van Schijndel ziet vele

“RWS handelt klacht reflectie-geluid A73 goed af”

Bij de Nationale Ombudsman is een klacht binnengekomen over o.a. reflectie van lokaal geluid tegen de achterzijde van een geluidscherm bij de A73. Volgens bewoners heeft Rijkswaterstaat onjuist gehandeld. De Ombudsman vindt de klachten ongegrond. Dat de genomen maatregelen in de praktijk niet het gewenste effect hebben gehad, doet daar niet aan af. Hieronder is

Kritiek op participatie RTH Airport

De bewonersvereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airpot is benaderd om deel te nemen aan het participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en is daar best kritisch over. CEO Ron Louwerse van RTH Airport: “We willen dit proces naar een nieuw Luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de

Kralingers ontwerpen zelf stille groene wijk

Rotterdam heeft een grote woningbouwopgave. Er moeten bijvoorbeeld duizenden huizen komen rond De Esch, maar de verkeersoverlast is daar groot. Bewoners vrezen bovendien verslechtering door de nieuwe brug. Zij hebben nu gerenommeerde stadsontwerpers plannen laten maken voor een betere, groenere wijk. Inwoners in en om De Esch vrezen de gevolgen van nóg meer verkeer in

Vervolg geluidoverlast van motoren en patserbakken

In het vervolgfeuilleton ‘overlast van patserbakken’ deze maand bijdragen uit Arnhem, Breda, Tilburg en, wederom, Rotterdam. De druk van bewoners op de gemeenteraden om het probleem aan te pakken, neemt toe. De problematiek heeft inmiddels ook de landelijke politiek bereikt. Rotterdam Gemeente en politie gaan meer prioriteit geven aan straatracers in de stad. Verkeersmaatregelen en

‘Biomassacentrale Ede moet stiller’

Voor de redactie van Geluidnieuws is de biomassacentrale een nieuwkomer. Maar in Ede weten ze er alles van: de biomassacentrale Bio-Energie Ede aan de Geerweg produceert klokjerond een oorverdovend gepiep van krakend ijzer. Studente Nikita Timmerman van de nabijgelegen Kenniscampus begon een petitie, diende klachten in bij het bedrijf, de gemeente en de provincie. Na

Polderen in speeltuinen

Dat het heel nauw komt met de aanleg en aanpassing van speeltuinen, hebben we deze maand weer enkele keren kunnen lezen. In Sliedrecht waren bewoners niet blij toen de gemeente zonder overleg een speeltoestel had aangepast op grond van een klacht over geluidsoverlast. In Utrecht stonden twee groepen bewoners tegenover elkaar: een groep die had

Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen. Twee dagen, veel lezingen en thema’s De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de