Extra inzichten bij RIVM-Burgermetingen America (L)

Het RIVM en omwonenden van het spoor in America (Noord-Limburg) hebben samen geluidmetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van samenwerking een completer beeld geeft van de plaatselijke situatie, en bewoners meer vertrouwen geeft in de resultaten dan bij vergelijkbare onderzoeken waarin de overheid zelfstandig metingen uitvoert. De aanleiding is dat inwoners van

Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen

Protest tegen geluidsscherm speeltuin Nieuwerkerk

Naar aanleiding van een onderzoek in de wijk Kleinpolder in Nieuwerkerk, wil de gemeente geluidsschermen plaatsen rond een speeltuin en de schommel vervangen voor een kleiner exemplaar. Hierdoor zal de geluidsoverlast, die door de speeltuin veroorzaakt wordt, verminderen. Aangezien het besluit met hulp van een enquête is gedaan, was er de verwachting dat er draagvlak

Succesvolle pilot kwaliteitsgeluidmonitoring Gooi

Vanuit bewoners van de Gooi en Vechtstreek en deelnemers aan het Hollandse Luchten Project van de provincie Noord-Holland bestond de behoefte om de kwaliteit van hun geluidsomgeving te monitoren. Het in juni afgeronde pilotproject Geluids Landschap Instant Monitoring Infrastructuur (GLIMI) sluit aan bij deze behoefte. In het innovatieve GLIMI-project, onderdeel van Hollandse Luchten, is het geluid

Minister praat met actievoerders over 4e aanvliegroute

Niet iedereen is het eens met de plannen voor een vierde aanvliegroute voor Schiphol. Zo tekenden al 55.000 mensen een petitie tegen de route en gingen actiegroepen Kerngroep Stop4deroute, Urgenda en Red de Veluwe begin deze tafel het gesprek aan over dit onderwerp met demissionair minister Harbers. Tenslotte zijn er 17 gemeenten en de provincie

Katwijk peilt bij bewoners overlast voor Actieplan

In het najaar van 2023 gaat de gemeente Katwijk een nieuw Actieplan Geluid opstellen. In dit plan staat hoe ze omgevingslawaai, bijvoorbeeld van wegverkeer, industrie en luchtvaart, zoveel mogelijk kunnen beperken. Voordat het nieuwe Actieplan Geluid wordt opgesteld, gaat de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de geluidsoverlast ervaren. Bewoners worden opgeroepen hun mening over omgevingslawaai in

Acteur praat met verkeersaso’s

In een krachtig zomeroffensief tegen roekeloos rijgedrag heeft de gemeente Rotterdam tot op heden honderden boetes uitgeschreven aan ‘verkeersaso’s’. Als onderdeel van dit initiatief werd zelfs een gedragsacteur ingeschakeld, die in gesprek ging met automobilisten die stonden te wachten op de controle van hun voertuig om hun beweegredenen voor ongepast rijgedrag te achterhalen. Uit deze

Internationale actie tegen motorgeluid

Eind april deden enkele tientallen mensen mee met een manifestatie tegen de overlast geproduceerd door motoren. Dit vond plaats op het Drielandenpunt in Vaals. De participanten kwamen uit Nederland, België en Duitsland en vertegenwoordigden, volgens de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM), ruim driehonderd burgerinitiatieven. De groep riep op om een ​​einde te maken aan de

Goede sfeer tafeltjesavond windmolens A’dam

Voor het eerst heeft de gemeenteraad een ‘tafeltjesavond’ georganiseerd waar Amsterdammers hun zegje kunnen doen over de windturbines. Laagdrempelig, gemoedelijk en een lawine aan informatie voor de raadsleden. En het werkt: ver weg is de ijzige sfeer die gewoonlijk opsteekt als de windmolens op de raadsagenda komen. Er zijn bezorgde omwonenden van de plekken waar

Discussie-avond Wonen in de herrie

In Pakhuis De Zwijger, het bekende Amsterdamse en eigentijdse ‘praathuis’ is op 7 maart een discussie-avond over de ruim 1 miljoen mensen die in Nederland hinder ondervinden door geluidsoverlast in hun woonomgeving. Denk aan trein-, weg- of vliegverkeer, maar ook de nabijheid aan industrie of drukke gebieden. Tegelijkertijd zijn gemeenten naarstig op zoek naar nieuwe

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

‘Almaar complexere landelijke regelgeving probleem’

Zowel burgers als ondernemers zouden vooral worden geschaad door steeds maar complexere wordende regelgeving vanuit Den Haag, waarschuwen uitvoeringsorganisaties. Volgens de stuurgroep van de gezamenlijk Nederlandse uitvoeringsorganisaties (onder de samenwerkingsorganisatie ‘Staat van de Uitvoering’) is de uitvoering in Nederland „ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig geworden”, zo meldt het NRC. Het functioneren van bijna veertig uitvoeringsorganisaties, zoals

Participatietraject RTHA afgerond

Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben het traject afgesloten met een Eind Product Participatietraject (EPP). Hierin staan de uitkomsten van een intensieve dialoog over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Tijdens het laatste overleg hebben partijen het EPP overhandigd aan de directie van RTHA. De luchthaven is nu aan zet om

Overzicht jurisprudentie juli/augustus 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 20 juli tot met 31 augustus 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn het unieke Artillerie-Schietkamp van Defensie, de beruchte laad- en loswal

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Meer vliegtuigen RTH Airport, boze brief Schiedammers

Door de drukte op Schiphol heeft Rotterdam The Hague (RTH) Airport veel vluchten moeten overnemen. Dit resulteerde erin dat deze zomer er 352 vakantievluchten RTH Airport vertrokken. Dat zijn honderd vliegtuigen meer dan de vorige normale pré-coronazomer. Dit resulteerde in een reactie van de Tweede Kamer. Van Raan (PvdD) stelde minister Harbers (IenW) een aantal

Delen kennis over festivalgeluid bij Lowlands

Om de gemeenten waar festivals plaatsvinden meer te laten samenwerken, heeft de burgemeester van Dronten, Jean Paul Gebben, andere gemeentebestuurders uitgenodigd om te praten over het festival Lowlands in Biddinghuizen. Hij heeft het dan vooral over onder andere het vergunningstraject, crowdcontrol en verkeersmanagement. Dit geeft de Telegraaf aan. Een voorbeeld over waar elkaars kennis van