Enquête Utrecht naar mogelijk windmolenlocaties

In de provincie Utrecht zullen 30.000 inwoners gevraagd worden naar hun mening over de komst van windmolens. Verder zal de rest online een enquête kunnen invullen. Hierdoor hoopt de provincie eind dit jaar dat er een lijst is met de meest geschikte locaties voor windmolens.

Het doel van de provincie is om samen met 26 gemeenten 2,4 terrawattuur aan zonne- en windenergie op te wekken. Nu moet er nog een plan komen om het doel te bereiken. Dit voorjaar onderzocht de provincie al 93 plekken. Hierbij keken ze naar de impact voor bewoners, natuur en landschap en of de netbeheerders molens kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet.

Volgens gedeputeerde Huib van Essen gaat het bij de enquête niet om een voor of tegen. ,,Die keuze hebben we samen als politiek gemaakt. De vraag is nu hoe we dat gaan waarmaken”, zegt hij bij het Algemeen Dagblad. ,,We gaan inwoners vragen wat ze belangrijk vinden in een afweging. Vind je het bijvoorbeeld vooral belangrijk dat er rekening wordt gehouden met geluid of juist dat het aantal nodige windmolens eerlijk wordt verdeeld over de gemeenten?” Naast de enquête organiseert de provincie een burgerforum van honderd gelote inwoners, die in november in gesprek gaan over dit onderwerp.  ,,De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden”, stelt de provincie volgens de Stad Amersfoort.

Van Essen geeft aan dat er de laatste tijd veel dwang werd ondervonden door inwoners vanuit de provincie. ,,We zien het liefst dat gemeenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen in welke bijdragen ze kunnen leveren. Zeker als straks de meest geschikte locaties duidelijk zijn, hoop ik dat ze die bal samen met de provincie oppakken”, zegt hij bij het Algemeen Dagblad.

,,Maar als er medio volgend jaar onder de streep te weinig plannen zijn, en dat is de enige reden waardoor dat zou kunnen gebeuren, dan hebben we als provincie wel een zelfstandige bevoegdheid. En we zijn er niet de enige provincie die daar gebruik van maakt.”

Bronnen: Algemeen Dagblad, De Stad Amersfoort