Brede snelheidsverlaging provincie Utrecht

In het coalitieakkoord was het al te lezen onder ‘nieuwe energie voor Utrecht’, maar nu hebben ook de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ingestemd. Op een aantal provinciale wegen wordt de snelheid verlaagd. Het doel is om in 2040 bij 20 procent van de totale lengte van de provinciale wegen de maximumsnelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. Op de parallelweg geldt dat met 30 kilometer per uur. Naast het verlagen van de snelheid, worden de wegen ook veiliger gemaakt voor minder snel verkeer door middel van stoplichten of zebrapaden.

Het plan wordt ‘Netwerkperspectief provinciale wegen 2040’ genoemd. Door het verlagen van de snelheden en het plaatsen van stoplichten of zebrapaden, is het de bedoeling dat de provincie leefbaarder wordt. Gedeputeerde Arne Schaddelee zegt bij VAR NWS.nl : “We zetten hiermee een grote stap in de goede richting: een gezondere leefomgeving voor iedereen die in de buurt van onze provinciale wegen is of woont. We zijn er nog niet, en het was een ingewikkeld en langdurig proces om hier te komen. De afgelopen periode is intensief samengewerkt met gemeenten, veel belangenorganisaties, hulpdiensten en aanwonenden tijdens externe expertsessies. Als provincie Utrecht zijn we pioniers en dat maakt dat we vaak het wiel moesten uitvinden. Er zijn bijvoorbeeld geen normen voor hoe je een weg inricht voor een gezonde leefomgeving. Dit maakt me extra trots dat we staan waar we nu staan.”

Het plan is hier te vinden.

Bronnen: VAR NWS.nl, Provincie Utrecht