Prv. Utrecht zoekt zelf locaties windturbines

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat energie voor alle inwoners betaalbaar blijft én duurzaam opgewekt wordt. In hun nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) hebben provincie en gemeenten samen afgesproken om energie op te wekken met zonnepanelen én windmolens. Zo willen ze de kosten laag te houden maar ook het energienet beter

Kritiek op nieuwe ronde geluidisolatie Schiphol

Schiphol moet opnieuw huizen isoleren tegen het geluid dat vliegbewegingen vanaf de luchthaven produceren. Of het om 1500 (volgens de overheid binnen de 60 dB), 5000 (volgens de 58 dB-contour die aangeeft waarbuiten nieuwe woningen mogen worden gebouwd) of nog meer (volgens de GGD en omwonenden) woningen gaat, is nog de vraag. Niet voor elk

Discussie-avond Wonen in de herrie

In Pakhuis De Zwijger, het bekende Amsterdamse en eigentijdse ‘praathuis’ is op 7 maart een discussie-avond over de ruim 1 miljoen mensen die in Nederland hinder ondervinden door geluidsoverlast in hun woonomgeving. Denk aan trein-, weg- of vliegverkeer, maar ook de nabijheid aan industrie of drukke gebieden. Tegelijkertijd zijn gemeenten naarstig op zoek naar nieuwe

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

Brussels Gewest doet test lawaaiflitspaal

De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron wil in Brussel geluidsoverlast van auto’s tegen gaan met lawaaiflitspalen. Daarom start Brussels Gewest een test. Volgens deze organisatie zorgt deze overlast voor gehoorproblemen, hart- en vaatziekten, migraine en slapeloosheid. De Université libre de Bruxelles geeft aan dat 70 procent van de bevolking in Brussel geluid wordt blootgesteld

Nachtelijke geluidsdeken bij windmolenpark Drenthe

Uit onderzoek naar het windpark bij De Drentse Monden is gebleken dat het geluid na plaatsing van de windturbines is toegenomen. Daarnaast blijkt dat het laagfrequent geluid beperkte invloed heeft. Toch hebben omwonenden hier last van en daarom laten de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn extra brononderzoek uitvoeren. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de

Jurisprudentie december 2022 / januari 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 21 december 2022 tot met 18 januari 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over de inpassing van bedrijven in hogere milieucategorieën en de verenigbaarheid van functies. Wilt u

Kapotte schermen A10 pas over 2 jaar vervangen

Sinds vorig jaar verschillende stormen de geluidswand van de A10 kapot maakten, hebben de bewoners van Amsterdam Noord last van constant geruis op de achtergrond. Afgelopen augustus verlaagde Rijkswaterstaat de schermen nog verder, om losvliegende panelen te voorkomen. Buurtbewoner Liesbeth, die niet met haar achternaam in de krant wil, zegt het gevoel te hebben dat

Overlast vrachtwagens Onderdendam (Gr) aangepakt

Het zware verkeer dat door Onderdendam rijdt, veroorzaakt overlast voor de inwoners. Daar willen de provincie Groningen en gemeente Hogeland wat aan doen. Het verkeer zou zorgen voor files, onveilige verkeerssituaties en overlast door geluid en trillingen. Om in de toekomst klachten te voorkomen zal één straat overdag afgesloten worden voor de vrachtwagens. Verder komt

Kleine overschrijding norm geluid bovenburen mag

De verhuurder van een flatwoning in Weesp hoeft geen isolatiemaatregelen te treffen om contactgeluid met de onderbuurman te verminderen. De onderbuurman stapte na twee jaar last te hebben gehad van lawaai naar de rechter. In 2021 liet hij al een geluidsonderzoek uitvoeren waaruit bleek dat het geluid ‘hinderlijk’ was. Daarop verving de verhuurder de vloer

Innovatie-competitie spoortrillingen opgezet

ProRail organiseert een innovatie-competitie voor ondernemers. ProRail is op zoek naar innovatieve maatregelen aan de infrastructuur, die spoortrillingen helpen verminderen. Dit is nodig, want het vervoer per spoor neemt toe en tegelijkertijd wordt vaker bij het spoor gebouwd. Dit leidt tot een toename van hinder door spoortrillingen. Meer treinen en meer huizen Trillinghinder door spoorvervoer