App verwachte hinder windturbines A16

De provincie heeft samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app gelanceerd. In de app kunnen omwonenden en geïnteresseerden geluid- en bouwinformatie vinden over het A16 windpark bij hen in de buurt. Daarnaast is gemakkelijk te vinden waar mensen terecht kunnen met vragen over het bouwproces. De app is onder de naam ‘Geluidsverwachting.nl’ gratis

Maastricht pakt overlast bluetooth speakers aan

Om het wildplassen, alcohol- en drugsgebruik, kabaal van bluetooth speakers, luidruchtige bezoekers en hangjeugd in het Stadspark tegen te gaan, gaat gemeente Maastricht maatregelen nemen. Er worden meer handhavers ingezet en worden borden geplaatst waarop de regels van het park staan. Het plan is om eerst mensen die overlast veroorzaken te informeren. Houdt de overlast

Meer overlast buren door corona

Door corona zijn de meldingen over overlast van buren in 2021 verder toegenomen dan al het geval in 2020 was. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zag een toename van 3 procent. Dit is een totaal van 21.000 gevallen. ‘Dat lijkt een kleine toename’, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV, bij Gemeente.nu.

Rapport afstandsnormen windturbine naar Kamer

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft het rapport van het onderzoek naar afstandsnormen voor windturbines op land naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister gaat in op de inzichten uit het rapport en de stand van zaken in het proces richting nieuwe normen. Hierin vertelt hij het volgende: Over het rapport ‘Onderzoek afstandsnormen windturbines’ Naast

Provincie Utrecht wil snelheidsverlaging op veel wegen

In het coalitieakkoord ‘nieuwe energie voor Utrecht’ werd het al aangekondigd: Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben ingestemd met een concreet plan voor snelheidsverlaging op een aantal provinciale wegen. Hiervoor is het volledige wegennetwerk de afgelopen twee jaar tegen het licht gehouden. Kan deze zodanig ingericht worden dat het veiliger en gezonder wordt voor gebruikers

WhisWall op proef in Duitsland

De groep Autobahn GmbH hoopt op een “Revolution” op gebied van geluidsbescherming. In mei zal er op de snelweg A45 bij Dortmund in Duitsland een voor Duitsland uniek project starten. Door het geluidsscherm “WHIS-Top” zal het geluid voor de omwonenden naar verwachting dalen met vijf decibel. Dieter Reppenhorst, hoofd van de planning: “Dat komt overeen

‘Aanpak LF-geluid Roertunnel complex en duur’

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Boenkboenk-geluid door Roertunnel wel degelijk echt: ‘Het mag hier in Roermond geen 2e Groningen worden”. De Tweede Kamerleden Van der Molen en Amhaouch (beiden CDA) hadden hierover vragen gesteld. In de brief beschreef de minister onder andere het onderzoek van geluidbureau