Hinder Utrechtse tram wordt eindelijk minder

Al lange tijd maken de trams in Utrecht een piepend geluid. Hiervoor heeft de provincie een oplossing gevonden: nieuwe conditioneringsinstallaties. Dit zijn smeerinstallaties die de rails vet houden. De piep is nu verminderd en soms zelfs helemaal weg, geeft de provincie aan. “De nieuwe installaties werken beter”, zegt Stefan Epema, projectleider ‘Maatregelen Booggeluid’ bij RTV

Katwijk peilt bij bewoners overlast voor Actieplan

In het najaar van 2023 gaat de gemeente Katwijk een nieuw Actieplan Geluid opstellen. In dit plan staat hoe ze omgevingslawaai, bijvoorbeeld van wegverkeer, industrie en luchtvaart, zoveel mogelijk kunnen beperken. Voordat het nieuwe Actieplan Geluid wordt opgesteld, gaat de gemeente in kaart brengen hoe inwoners de geluidsoverlast ervaren. Bewoners worden opgeroepen hun mening over omgevingslawaai in

Geluidloze meettrein geeft UFO-melding in A’dam

Inwoners van Amsterdam raakten opgewonden door een opmerkelijk verschijnsel aan de hemel: een bewegende, intense blauwe gloed. Verontrustende berichten begonnen binnen te stromen bij AT5, waar nieuwsgierigheid werd geuit over de oorsprong van de opvallende cirkel die de luchtruimte verlichtte. Wat aanvankelijk werd beschouwd als mogelijk een UFO, onthulde zich echter als een meettrein van

Jurisprudentie augustus 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 juli tot met 16 augustus 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over stemgeluid van ernstig verstandelijk beperkte kinderen, openbare speel- en sportvelden, geluidsmaatregelen bij een supermarkt, de

Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan

Compensatie voor verhoogde normen Rammstein

Na de recente concerten van de Duitse metalband Rammstein in het Stadspark in Groningen, kampt de gemeente met de uitdaging om omwonenden te compenseren voor de ervaren geluidsoverlast. Het blijkt lastig om individuele huishoudens op passende wijze te vergoeden omdat de geluidnormen hoger waren dan gebruikelijk. De gemeente overweegt nu om collectieve compensatiemaatregelen te treffen

Tennisbanen Uitgeest mogelijk dicht door padel

De Uitgeesterse tennisvereniging TCU (Tennisclub Uitgeest) bevindt zich momenteel in een complexe situatie waarbij het voortbestaan van de vereniging op het spel staat. De opkomst van padel, een sport die elementen van tennis en squash combineert, heeft geleid tot klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Deze klachten hebben geresulteerd in maatregelen die de activiteiten van de

Alleen nog georganiseerde activiteiten op Cruyff-Court

In Kampen heeft het populaire Cruyff Court, gelegen in de wijk Brunnepe, de aandacht getrokken vanwege aanhoudende geluidsoverlast. Het veld, dat voorheen een geliefde ontmoetingsplaats was voor jeugdige voetballers en buurtbewoners, is nu het middelpunt van een discussie over toegang en geluidsniveaus. Omwonenden protesteren na vermeende sluitingOmwonenden van het Cruyff Court aan de Dorpstraat in

Trein op station Harlingen Haven bron van hinder

Inwoners van Harlingen uiten hun bezorgdheid over aanhoudende geluidsoverlast op en rondom station Harlingen Haven. Omwonenden van het appartementencomplex aan de Willemskade, nabij het station, ervaren verstoringen in hun dagelijks leven door draaiende treinmotoren, ventilatoren en deursignalen. Dit heeft geleid tot een brandbrief aan de Provinciale Staten, waarin een dringende oproep wordt gedaan om passende

Den Haag geeft te luide auto’s WOK-status

In Den Haag nemen de autoriteiten drastische maatregelen om geluidsoverlast veroorzaakt door luide auto’s aan te pakken. Terwijl de Europese Unie al regels heeft opgesteld om auto’s een bescheiden geluidsniveau te laten produceren, lijken sommige auto’s luider te worden dan ooit. Ondanks technologische vooruitgang, zoals geluidsabsorberende turbocompressoren en verplichte benzinepartikelfilters, zijn er methoden om auto’s

Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.” GezondheidHinder van

Tientallen motoren bekeurd in Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen maand intensieve controles uitgevoerd om de geluidsoverlast door motorrijders aan te pakken. Volgens wethouder Pascal van der Hek zijn er ’tientallen’ bekeuringen uitgeschreven aan zowel motorrijders als automobilisten die de toegestane decibelniveaus hebben overschreden. Deze maatregelen zijn genomen als reactie op de klachten van inwoners over geluidsoverlast. De gemeente

Rotterdam deze zomer streng tegen verkeeraso’s

Rotterdam heeft een reeks krachtige maatregelen genomen om verkeersasociaal gedrag aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie, heeft de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak gelanceerd. Vanaf de zomer van 2023 zullen nieuwe acties worden ingezet en bestaande maatregelen worden geïntensiveerd. Geluidoverlast flink beboet Een belangrijke

Duur parkeerkaartje Nijmegen tegen overlast

De gemeente Nijmegen heeft maatregelen genomen om de overlast van jongeren in de binnenstad aan te pakken. Het invoeren van hoge parkeertarieven in de Benedenstad, een populaire hangplek, is een van de nieuwe maatregelen. Bezoekers zullen straks 30 euro moeten betalen voor een dagkaart, ongeacht de parkeerduur, om zo de jongerenoverlast in de avonduren te

Actieplan gemeente tegen herrie ‘onburgerlijk gedrag’

De gemeente Anderlecht, in Brussel, heeft een actieplan gelanceerd om overlast en “onburgerlijk gedrag” aan te pakken. Burgemeester Fabrice Cumps (PS) heeft maatregelen genomen, waaronder een alcoholverbod in de openbare ruimte en een verplichte sluitingstijd voor publieke inrichtingen. Het doel is om nachtelijke overlast te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren. Maatregelen om overlast te