Meer vliegtuigen RTH Airport, boze brief Schiedammers

Door de drukte op Schiphol heeft Rotterdam The Hague (RTH) Airport veel vluchten moeten overnemen. Dit resulteerde erin dat deze zomer er 352 vakantievluchten RTH Airport vertrokken. Dat zijn honderd vliegtuigen meer dan de vorige normale pré-coronazomer. Dit resulteerde in een reactie van de Tweede Kamer. Van Raan (PvdD) stelde minister Harbers (IenW) een aantal

Veel klachten Awakenings, toch geen stress bij dieren

Eind juli vond het technofestival Awakenings met ongeveer 100.000 bezoekers in Hilvarenbeek naast dierenpark de Beekse Bergen plaats. Het evenement heeft bijna 300 klachten veroorzaakt. Deze gingen veelal over geluidsoverlast of de verkeerssituatie na de festivaldagen. Ook maakten omwonenden zich zorgen om de dieren. Voorafgaand aan het festival was een maximale geluidsnorm afgesproken. Daarnaast heeft

SP: ‘kwaliteit meetapparatuur burgernet onvoldoende’

Onder inwoners is ophef ontstaan over de gekozen kwaliteit van meetapparatuur voor het burgermeetnet rondom Rotterdam Airport. In de commissie afgelopen maart over dit onderwerp hamerde het provinciebestuur op het grote belang van apparatuur die overeenkomt met het huidige meetnet. Volgens de SP voldoen slechts 2 van de 9 te plaatsten meetpunten aan deze kwaliteit.

Stappenplan IPLO voor gpp’s industrieterreinen

De gemeente of provincie heeft de taak om geluidproductieplafonds vast te stellen voor nu nog gezoneerde industrieterreinen. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld. Beleidsneutraal De stappen gaan van de voorbereiding tot de vaststelling en aanlevering van gegevens aan het geluidregister. Het stappenplan is geschikt voor de beleidsneutrale eerste vaststelling van geluidproductieplafonds als

Staat voor de rechter om geluid Schiphol

De geluidregels voldoen volgens actiecomité ‘Recht op bescherming tegen vlieghinder’ niet aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de recentste maatregel om eind 2023 het aantal vluchten met 12 procent te verminderen is volgens hen niet genoeg. Vanwege de overlast bij Schiphol sleept de groep de staat voor de rechter. Volgens het comité komen

Minder geluid door slimme bellen spoorwegen Tata Steel

Rond het Tata Steelterrein is er sinds kort minder overlast door de alarmbellen bij de ruim twintig spoorwegovergangen. De oude zijn namelijk vervangen door ‘slimme alarmbellen’. Door het geluid van de omgeving te registreren, bepalen de bellen hoeveel geluid ze zelf maken. Wilko Keulemans, manager railvervoer van Tata Steel, legt bij NH Nieuws uit: “Het betekent bijvoorbeeld

Geluidsubsidie Noord-Holland voor bedrijven

De provincie Noord-Holland stelt in de periode van 2021 tot en met 2024 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor industrie en havenbedrijven. Met deze subsidie kunnen bedrijven maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Tot 14 oktober kunnen bedrijven hun

Bewustwordingscampagne stiltegebieden Limburg

In Limburg kennen ze 31 stiltegebieden. Het zijn milieubeschermingsgebieden waarin het van oudsher stil is en natuurlijke geluiden overheersen. Provincie Limburg voert van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie een bewustwordingscampagne over stilte in de provinciale stiltegebieden. Om aandacht te vragen voor deze gebieden, hun belang en de regels die er gelden. Want stilte

“Verlaging 2,5 dB bij volledig elektrisch stadsverkeer”

In Nederland wordt steeds meer elektrisch gereden. Uitstootvrij verkeer is ‘schoon’ aan de uitlaat en ook stiller. Is uitstootvrij verkeer dan ook dé oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen en geluidsproblemen door het wegverkeer in onze steden?  De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) onderzocht hoeveel fijn stof elektrisch vervoer nog veroorzaakt door slijtage van banden, remmen en

Onderzoek stilste en rustigste gemeente van Nederland

De verzekeringsmaatschappij FBTO heeft uitgezocht waar in Nederland je het best tot rust kan komen. Dit is gebaseerd op verschillende categorieën, waaronder geluidsoverlast door verkeer of andere zaken, als openbaar dronkenschap. Dit is gedaan met data afkomstig van de Nationale Politie, het RIVM en het KNMI. De rustigste gemeente van Nederland is Tytsjerksteradiel in Friesland,

Slaapverstoring door vliegverkeer duidelijk

In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland op 11 juli 2022 heeft gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren.

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux