Centrum Venray minstens één weekend per maand rust

De inwoners van Venray hebben last van alle evenementen die daar georganiseerd worden. Daarom komt de gemeente nu met een oplossing: iedere maand worden de pleinen minimaal één weekend vrijgehouden van festiviteiten. De geluidsregeling sluit aan bij wat er besproken is met de inwoners over het omgevingsplan. Die uitten namelijk veel onvrede over de geluidsoverlast die de evenementen ’s avonds en ’s nachts produceren.

De inwoners vonden het niet kloppen dat de geluidsnormen overtreden werden, want in bijvoorbeeld een dorpswijk zou dit nooit gebeuren. Nieuwsblad HALLO Venray geeft anderzijds aan dat men weet wat je kan verwachten, wanneer je in een centrum gaat wonen. Volgens het blad is er al weinig te doen en zal Venray op deze manier doodbloeden.

Bronnen: Limburger, Nieuwsblad HALLO Venray