Geluid gebedsomroep moskee Alblasserdam valt mee

Vrijdag 9 april klonken rond 14:00 uur de Arabische klanken van de openbare gebedsoproep voor het eerst door de straten van Alblasserdam. Tijdens deze oproep werd door de Omgevingsdienst een geluidsmeting gedaan op drie locaties. Dit was uit opdracht van de gemeente. Het resultaat: er is op één plek een geluidsniveau van 63 decibel gemeten, wat 13 meer is dan zonder azan. Bij de andere locaties is er minder geluid gemeten.

Tegenstanders

De mensen die geen voorstanders waren van de azan, vinden het geluid meevallen. Op de dag zelf was het dan ook rustig, maar in de aanloop van deze dag waren er wel scheldpartijen vanuit de tegenstanders en voorstanders. Toch zijn er volgens sommigen nog morele bezwaren. Het is volgens hen niet gepast om door de wijk om te roepen dat Allah de grootste is. Burgemeester Jaap Paans adviseert: blijf met elkaar in gesprek en zorg nu dat je het geluidsniveau van vandaag aanhoudt. Dat lijkt een acceptabel niveau.” Hierbij zal Stichting Welzijn Alblasserdam een rol spelen. De leden van de moskee hebben al bij de omwonenden briefjes gebracht, waarop staat dat als ze vragen hebben, ze hun kunnen bellen. Echter, dit gebaar schoot in het verkeerde keelgat van de buurt, maar ook van de politieke partijen SGP en CDA. Daardoor is er een gesprek met de buurt georganiseerd.

De uiteindelijke conclusie van de metingen laat de Omgevingsdienst binnenkort aan de gemeente weten. Om vast te leggen hoe hard de eerste azan klonk, zijn de drie metingen gemaakt.

Oude afspraak

Bewoners gaven eerder aan dat er in de jaren ’90, toen de moskee in gebruik werd genomen, een afspraak was gemaakt, dat de moskee nooit een gebedsoproep over straat zou laten horen. De burgemeester is in de archieven gedoken en dit blijkt te kloppen. Nu wordt gekeken wat de juridische betekenis hiervan is.

Bronnen: Alblasserdamnieuws.nl, AD