Geluid military Boekelo te luid vanwege vleermuizen

Het geluid van de traditionele feestavonden rond de Military Boekelo, zal voor de vleermuizen in de omgeving misschien te luid worden. Daarom moet volgens Natuur en Milieuraad Enschede, voordat er weer gefeest kan worden, aangetoond worden dat dit niet het geval is. De raad is bang dat het geluid van 70 decibel te hard zal zijn voor de beschermde beesten.

Wethouder Jurgen van Houdt heeft al bekend gemaakt dat de omgevings- en evenementenvergunning voor de military inmiddels zijn verleend, maar de verantwoordelijk bestuurder gaf ook aan dat de kwestie van het geluid en de gevolgen voor de flora en fauna beter onderbouwd zal moeten worden.

Provincie Overijssel geeft aan: blijft de onderbouwing onder de maat, dan heeft dat consequenties. Van Houdt in de Tubantia: ,,In het uiterste geval kan dat betekenen dat de feestavonden niet kunnen worden gehouden of dat ze in aangepaste vorm moeten plaatsvinden.”

Militaryvoorzitter Robert Zandstra zegt in een reactie: ,,We hebben alle effecten op de flora en fauna en dus ook op de vleermuizen laten onderzoeken door een gerespecteerd bureau. We hebben daar zelf geen verstand van als organisatie, maar gaan uit van het deskundig oordeel van de onderzoekers. Mocht er aanvullend iets moeten worden onderzocht, dan is dat geen probleem. Ik hoop en verwacht dat het goed komt.”     

Bron: Tubantia