Geluid op mars klinkt anders

Eind maart is er door een internationale groep wetenschappers de uitkomst van een onderzoek over het geluid op Mars gepubliceerd. De onderzoekers hebben met microfoons van de Marsverkenner Perseverance geluisterd naar het voorbijvliegen van de Marshelikopter Ingenuity. Doordat bekend was op welke locatie de helikopter vloog, kon men berekenen hoe lang het duurde voordat het geluidsgolf bij de microfoon aankwam. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid op Mars anders klinkt dan op Aarde. Hier verplaatst het geluid zich met een snelheid van 340 meter per seconde op Mars is dat 240 meter per seconde. Dit is volgens de verwachting, omdat de dampkkring om Mars dunner is.

Wat wel onverwacht was, is dat het geluid van een laser op Mars een snelheid van 250 meter per seconde heeft. Dat is sneller dan verwacht. Geluidsgolven met een hoge frequentie gaan op Mars dus sneller dan geluidsgolven met een lage frequentie. Wat hieruit ook blijkt is dat Mars twee geluidssnelheden heeft, terwijl de aarde er maar één heeft.

Een andere ontdekking is dat de geluidsgolven op Mars sneller uitdoven dan op aarde. Geluid met een lage frequentie komt maar acht meter ver in plaats van tientallen. Het geluid met een hoge frequentie komt nog minder ver.

Ook bleek Mars heel stil te zijn. “Op een gegeven moment dachten we dat de microfoon kapot was, zo stil was het,” vertelt onderzoeker Sylvestre Maurice. Dit verandert echter met de seizoenen, omdat dan ook de luchtdruk dan verandert.

Bronnen: Nu.nl, Scientias