Instrument omgevingswet helpt bouwplan

In Soest gaf minister Kajsa Ollongren het officiële startsein voor de herontwikkeling van Soesterberg Noord. Woningen bouwen in de nabijheid van bedrijven die geluidhinder veroorzaken vraagt om oplossingsgerichte samenwerking van diverse partijen. De Crisis- en herstelwet zorgde voor een doorbraak bij het vinden van een oplossing voor de bestaande geluidhinder op het terrein.

In Soesterberg Noord worden 280 woningen gebouwd, waarvan 105 appartementen in de zo gewenste middeldure huurklasse. Daarmee draagt Soest een steentje bij aan het oplossen van de woningbehoefte. Maar: op het geplande terrein waren ook bedrijven gehuisvest die geluidoverlast veroorzaakten. Via de Crisis- en herstelwet kreeg de gemeente de mogelijkheid om nu al gebruik te maken van instrumenten uit de Omgevingswet en de geluidsoverlast te beperken.

Situatie Soesterberg Noord

Naast de voormalige vliegbasis ligt woon-werkterrein Soesterberg Noord. De afvalverwerking, de machines en de vrachtwagens die af en aan rijden waren altijd goed hoorbaar, maar met een in bedrijf zijnde vliegbasis in de omgeving viel het geluid van die bedrijven weg. Sinds de vliegbasis niet meer in gebruik is ervaren omwonenden geluidsoverlast. Om de overlast te beperken kunnen bedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen of verhuizen, maar dat is niet eenvoudig gebleken.

Rol van Crisis- en herstelwet

Voor het maken van een bestemmingsplan voor dit gebied is gebruik gemaakt van instrumenten uit de Crisis- en herstelwet (Chw). Er is een ‘bestemmingsplan plus – met verbrede reikwijdte’ opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt gestuurd op verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte. Door deze ruimte efficiënter in te delen ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw. Vaak gebruiken bedrijven niet alle milieugebruiksruimte die zij eerder toebedeeld hebben gekregen. Deze ongebruikte milieuruimte kan met toepassing van de Chw eenvoudiger worden ingeperkt. Ook kan geluidproductie met maatregelen aan de geluidbron worden beperkt. Terwijl deze stappen worden gezet kan op grond van de Chw tijdelijk worden afgeweken van milieunormen waardoor eerder kan worden gestart met woningbouw. Binnen tien jaar moet worden voldaan aan de geluidnormen.
Dit wil overigens niet zeggen dat bewoners in de herrie zitten: ten alle tijden geldt een maximale binnenwaarde van 33db. Ter referentie: een stille koelkast produceert 37 db.

Samenwerking zoals Omgevingswet beoogt

Vanwege de grote betrokkenheid van de reeds aanwezige bewoners in het woonwerkgebied Soesterberg Noord en de opgebouwde vertrouwensrelatie met de meest milieuhinderlijke bedrijven, is het project hier in recordtijd verder gebracht en door alle procedures geloodst. De goede samenwerking tussen de gemeente, de bewoners en bedrijven, en de rijksambtenaren is geheel in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet: goede samenwerking aan de voorkant, om vervolgens projecten snel te kunnen realiseren. Minister Ollongren: “wetten zijn maar papier, maar hier in Soesterberg zie je dat het ook concreet tot resultaten leidt: het bouwen van huizen!

Win-winsituatie

Het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg werd eerder al ingericht als park, waar zeldzame veldleeuweriken, zandhagedissen en reeën een geschikte leefomgeving vonden. Aan de rand van het park wordt nu de woningbouw gerealiseerd. Deze woningen zijn de kostendragers voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. En ondertussen ziet de gemeente dat de gesprekken met de ondernemers in Soesterberg Noord hun vruchten meer dan afwerpen. Niet alleen omdat Soesterberg Noord heeft kunnen transformeren tot een aantrekkelijk woon-werkgebed, maar ook omdat ondernemers dankzij het nieuwe bestemmingsplan kansen zien om hun toekomst in Soesterberg juist te versterken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties