Maastricht pakt overlast bluetooth speakers aan

Om het wildplassen, alcohol- en drugsgebruik, kabaal van bluetooth speakers, luidruchtige bezoekers en hangjeugd in het Stadspark tegen te gaan, gaat gemeente Maastricht maatregelen nemen. Er worden meer handhavers ingezet en worden borden geplaatst waarop de regels van het park staan. Het plan is om eerst mensen die overlast veroorzaken te informeren. Houdt de overlast niet op? Dan krijgen ze een formele waarschuwing. Is er nog steeds overlast? Dan wordt er verbaliserend opgetreden.

Om alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan zijn er nog geen directe maatregelen. Hoewel de locatie bekend is bij de politie, zullen er geen extra agenten in het park rondlopen in de nabije toekomst. De handhaving zal opletten op wat er allemaal gebeurd en dit doorgeven aan de politie.

Het Stadspark is niet het enige park in de stad waar, vooral met goed weer, overlast wordt veroorzaakt. Daarom heeft de gemeente nu een regisseur aangesteld, die de overlast in kaart gaat brengen en hier een oplossing voor zal bedenken.

Bronnen: 1Limburg, Limburger