Minister vindt geluidflitspaal wenselijk

Tijdens het commissiedebat op 1 juni heeft het Kamerlid Grinwis (CU) gevraagd naar de inzet van flitspalen tegen geluidsoverlast door motorvoertuigen zoals die nu in Rotterdam worden ontwikkeld. Het gaat in Rotterdam echter (nog) niet om echte flitspalen, maar meer om geluidsmeters. De apparatuur is nog niet geschikt om volledig automatisch mee te kunnen handhaven. Daar waar de inzet van dergelijke innovatieve middelen de handhaving kan versterken, is dat zeker wenselijk, omdat het kan leiden tot een efficiënte inzet van de handhavingscapaciteit. Het is echter wel van belang dat de handhavingsmiddelen voldoende betrouwbaar zijn, voldoen aan de eisen conform de regeling meetmiddelen politie en gecertificeerd zijn door het NMi.

Nog niet betrouwbaar

In deze pilots wordt nagegaan welke technische en juridische – belemmeringen er zijn voor de inzet van geluidsflitspalen. Zo is het bijvoorbeeld niet goed vast te stellen van welk voertuig het geconstateerde geluid afkomstig is. Dit komt onder andere omdat er vaak ook sprake is van omgevingsgeluid. Dit maakt deze geluidsmeters momenteel nog te onbetrouwbaar om volledig automatisch mee te kunnen handhaven en hierdoor kunnen ze momenteel nog niet gecertificeerd worden om als handhavingsmiddel gebruikt te mogen worden. Het is op dit moment niet duidelijk of dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

Wetgeving

Mocht er een paal ontwikkeld worden die voldoet aan alle technische eisen om hiermee automatisch te kunnen handhaven op geluidsoverlast, dan is het ook nog de vraag bij wie deze palen in het beheer moeten komen, of daarvoor nog een wetswijziging nodig is met het oog op de benodigde gegevensuitwisseling, wie deze flitspalen zal gaan bekostigen en of hiervoor geld beschikbaar is. Aangezien het hier gaat om overlast en niet om verkeersveiligheid, kan dit niet uit het verkeershandhavingsbudget van het OM worden betaald. Het gaat bij geluidsoverlast voorts veelal om een beperkte groep overtreders. Een dadergericht aanpak werkt hierbij over het algemeen goed. Deze bestaat uit meer elementen dan het opleggen van een boete, al dan niet met behulp van een flitspaal.

Bron: Rijksoverheid