Meer moskeeën met omstreden gebedsoproepen

Door de ramadan roepen steeds meer moskeeën met versterkt geluid hun gelovigen op tot gebed. De oproep duurt ongeveer 2 minuten. Dit heeft mede te maken met corona. Dit roept afschuw op vanuit partijen zoals de ChristenUnie en SGP. In Enschede heeft de VVD aan de gemeente gevraagd dit niet toe te staan.

Geluidversterkers

„Ik ben niet tegen een gebedsoproep”, zegt VVD’er Joost Nijhuis tegen Turbantia. „Maar wel tegen een geluidsversterker. Dan is het wezenlijk iets anders van het luiden van kerkklokken. Het wordt dan een geloofsbelijdenis in woord en geluid die in Enschede, een stad met 160 nationaliteiten, door anderen als onprettig of bedreigend kan worden ervaren. Dan werkt de oproep niet echt verbindend.”

Moskee-voorzitter Abdurrahman Bicici geeft in een WhatsApp-bericht aan dat de gebedsoproep als een ondersteuning in coronatijd moet worden gezien. Uitgerekend nu, tijdens de vastenmaand Ramadan, kunnen moslims elkaar daardoor niet massaal ontmoeten. De gebedsoproep vanaf vrijdag is geen aansporing naar de moskee te komen. „We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM”, aldus Bicici.

Grondwettelijke vrijheid

Zowel de politie als de gemeente weinig kan doen tegen de gebedsoproep omdat die is beschermd door de grondwettelijke vrijheid van godsdienst, net als het gebeier van kerkklokken. Wel mogen gemeenten beperkingen aanbrengen in de duur en het geluidsniveau van de azan.

De VVD-fractie in de gemeenteraad vraagt zich af of het groeiend aantal moskeeën dat de versterkte gebedsoproep laat horen, reden is voor burgemeester Halsema om tot regulering te komen van het fenomeen.

De liberalen willen dat Amsterdam onderzoek gaat doen naar de geluidsniveaus en wil dat de azan wordt opgenomen in het Actieplan Geluid 2020-2023, waarmee geluid in de stad gereguleerd wordt. “Als de gemeente geen resultaten boekt in het overleg met moskeebesturen, moet de beperking van duur en volume van de gebedsoproep serieus onderzocht worden,” zegt duo-raadslid Daan Wijnants tegen het Parool. De partij heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Bronnen: Grootnissewaard.nl, tubantia.nl , Het Parool