Onderzoek naar bouwen boven spoor

ProRail, NS, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrecht tekenden woensdag 10 juli een overeenkomst om te onderzoeken of er woningen, hotels en kantoren boven het spoor bij Utrecht Centraal kunnen worden gebouwd. Bouwen boven het spoor en dichter bij stations biedt grote kansen voor de toekomst. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de toekomstige omwonenden. De aandachtspunten voor ProRail hierin zijn trillinghinder, externe veiligheid en voldoende capaciteit voor reizigers- en goederenvervoer. Uiteraard is er ook een geluidsaspect dat een rol speelt.

Bouwplannen bij het spoor

Ook in Amsterdam, bij Den Haag Centraal en in Rotterdam zijn ideeën om te bouwen boven het spoor en dichter op stations. Het geld dat NS, ProRail en gemeenten met de kantoren en hotels verdienen, willen partijen aanwenden om stations en stationsgebieden te moderniseren.

Veel spoorgronden

Alleen al bij Utrecht Centraal is boven de sporen ruim vijftien voetbalvelden aan ruimte voor ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat door zo dicht op stations te bouwen er geen nieuwe infrastructuur nodig is voor de bereikbaarheid van woningen en kantoren.

Trillinghinder

John Voppen, Chief Operational Officer van ProRail: “We moeten tot helder afspraken komen om te zorgen dat toekomstige omwonenden van het spoor minimale hinder hebben van treinverkeer. Denk aan wettelijke maatregelen tegen treintrillinghinder zoals geveerde funderingspalen en  bouwafspraken over de positie van de bebouwing ten opzichte van het spoor.”

Afscherming voor geluid

Mensen die boven het spoor gaan wonen of werken hoeven zich volgens de architect geen zorgen te maken over het geluid van de treinen onder zich. Boven het spoor komt eerst een zware betonnen constructie. Architect Ton Venhoeven op NOS.nl: “Dat schermt al heel veel af. Er kunnen wel hier en daar een aantal geluidslekken zijn en aan de rand van het gebouw is er meer geluid”, zegt Venhoeven. Een tweede glazen gevel kan daar een rol spelen. “Dan krijg je een soort tussenruimte, eigenlijk een geluidsscherm voor je gebouw.”

Bron: Prorail, NOS