Online magazine over geluid

Verslag Inter-Noise 2021 in virtueel Washington.

Is digitaal het helemaal? Door Carel Ostendorf (Cauberg Huygen) Inter-Noise 2021 werd virtueel gehouden in Washington want het hele congres was online. Het was  alweer de 50ste editie van dit “International Congress and Exposition on Noise Controle Engineering” en de 2e online editie. De keuze voor Washington was niet geheel toevallig. De eerste editie van

Overzicht jurisprudentie juli 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 juni tot en met 21 juli 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de geluidnormen voor windparken, uitbreiding van een gezoneerd industrieterrein, hogere grenswaarden en evenementen. Windparken en geluidsnormen

Omwonenden Schiphol lanceren eigen klachtensite

Vliegherrie.nl. Dit is de site die omwonenden van Schiphol hebben gelanceerd om te kunnen klagen over het vliegveld. Hierbij zijn ze gesteund door verschillende milieuorganisaties en politieke partijen. De omwonenden vinden dat de bestaande sites niet goed werken. Ze worden gewantrouwd door de bewoners, omdat de luchtvaatindustrie ze zelf beheerd. “Mensen die regelmatig meldingen doen

Nieuwe ‘brulauto’ Audi RS3 “een schande”

Nu Rotterdam bezig is met een ‘zomeroffensief’ tegen geluidsoverlast van asociale autorijders, past het niet in dat straatje dat autofabrikanten luidruchtige wagens lanceren; zoals het ‘brulbeest’ RS3 van Audi. De gemeente maakt zich hier zorgen om. Audi verkoopt de auto als ‘rauw, luid en karaktervol’. Deze ‘zet de hele trukendoos open om dit geluid extra

Asiel vreest geluidstress dieren door windmolens

Naast dat windmolens stress bij mensen kan veroorzaken, kunnen mogelijk ook dieren hiervan de pineut zijn. Hierom komt stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. in opstand tegen de 240 meter hoge windmolen die hier mogelijk geplaatst gaat worden. Honden en katten zijn gevoeliger voor geluid dan mensen. ,,Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de nabijheid van windmolens

Gevolgen uitspraak RvS voor geluid windturbines

Een recente uitspraak van de Raad van State over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit. Voor geluid is daarover op dit moment het volgende bekend, zoals beschreven op de site van InfoMil. Het bevoegd gezag moet de aanvaardbaarheid van de geluidniveaus van het park

Wat is het geluid van Doodstil?

Het Groningse dorp Doodstil had 14 juli eindelijk geluid, of om het beter te benoemen: een eigen geluid. Dit vonden de inwoners van het gehucht al langere tijd nodig. Wat het geluid is? „Een stuk muziek waarin kenmerkende geluiden van het kleine plaatsje te horen zijn in een bijna filmische sound”, zo werd in een

Boete wegens geluid uit open deur slachthuis

Het slachthuis in Geldrop laat na herhaaldelijke waarschuwingen nog steeds de deuren open staan. Hierdoor ontstaat er stank- en geluidsoverlast voor de buurt. Daarom moet het slachthuis 4.000  euro boete betalen van de burgemeester. Burgemeester Jos van Bree van Gedrop-Mierlo kwam dinsdagavond met deze mededeling in een vergadering met raadsleden. Het slachthuis wordt door de gemeente

Oproep ProRail duurzamere geluidschermen

ProRail zoekt innovatieve concepten om een systeemsprong (ten opzichte van de huidige standaard geluidsschermen) te maken in het reduceren van de milieu-impact van geluidsschermen met behoud van de benodigde akoestische en constructieve eigenschappen. Onder milieu-impact verstaan we met name CO2 voetafdruk en circulariteit (welke tot uiting komen in de Milieukostenindicator score). Geluidschermen hebben een relatief

RvS: ‘Herbeoordeling windturbinenormen vereist’

Voor de algemene normen voor o.a. geluid van windturbines uit het Activiteitenbesluit moet op grond van het Europese recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De algemene normen mogen niet worden gebruikt voor windturbineparken zolang de regering deze beoordeling niet heeft gemaakt. Dit volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak

Programma congres GTL-2021 bekend

Op 9 en 10 november 2021 is het 24e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend. De organisatie verwacht op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux weer te organiseren, in de Expo Hoevelaken. Met

Diverse geluidboetes verkeer Heuvelland Limburg

Niet vaak worden er geluidboetes uitgedeeld, maar afgelopen weekend was het raak in het Heuvelland in Limburg. Zo’n twintig bestuurders van motorvoertuigen kregen een boete, waarvan sommige voor het geluidsoverlast. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten van omwonenden. Niet alleen een te hoog aantal decibel zorgde voor boetes. Ook gevaarlijk uitstekende delen, onjuiste kentekenplaten en

Overzicht jurisprudentie juni 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 26 mei tot en met 23 juni 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het toepassen van gezond verstand bij een goede ruimtelijke ordening, transformatie van woon- werkgebieden, laagfrequent geluid, de beoordeling van stemgeluid